12.03.2021 - 30.04.2021 Andere, Programm

Nabór: pracownik techniczny i kierowca / Ausschreibung: Technischer Angestellter & Fahrer

Instytut Polski w Berlinie ogłasza nabór na stanowisko „pracownik techniczny / kierowca”.
 
Główne obowiązki:
 
1. Utrzymanie porządku i czystości w budynku i jego otoczeniu.
2. Prowadzenie samochodu służbowego, dbanie o jego sprawność techniczną oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.
3. Wykonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych w pomieszczeniach Instytutu.
4. Pomoc techniczna w przygotowaniu i realizacji projektów oraz wydarzeń organizowanych przez Instytut.
5. Kontrola sprawność instalacji technicznych w pomieszczeniach Instytutu.
6. Planowanie i dokonywanie zakupu niezbędnego sprzętu, materiałów, artykułów biurowych/spożywczych oraz prowadzenie magazynu gospodarczego.
 
Od kandydatów oczekujemy:
 
1. Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku lub w ramach podobnego zakresu obowiązków.
2. Posiadania prawa jazdy kategorii B.
3. Zaangażowania, chęci do pracy i dyspozycyjności.
4. Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
5. Ukończenia co najmniej szkoły zawodowej.
6. Znajomości języka polskiego i niemieckiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.
7. Dodatkowo: posiadania uprawnień elektryka.
 
Warunki zatrudnienia:
– umowa o pracę na czas określony w wymiarze 40 godzin tygodniowo,
– rozpoczęcie zatrudnienia: maj 2021
 
Życiorys i inne dokumenty aplikacyjne (kopie), potwierdzające kwalifikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: berlin.ip.sekretariat@msz.gov.pl.
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na zgłoszenia spełniające powyższe kryteria.
 
Prosimy o zawarcie w życiorysie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 25 maja 2018 r.”
 
*****
 
Das Polnische Institut Berlin macht eine Ausschreibung des Arbeitsplatzes „Technischer Angestellter / Fahrer“ bekannt.
 
Zu Ihren Hauptaufgaben dieser Arbeitsstelle gehören:
 
1. Sie halten Ordnung und Sauberkeit im Gebäude und dessen Umgebung.
2. Sie fahren den Dienstwagen, sorgen für dessen technische Leistungsfähigkeit und führen das Fahrtenregister.
3. Sie führen kleinere Arbeiten und Wartungsarbeiten in den Räumlichkeiten des Instituts durch.
4. Sie helfen bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen und Projekte des Instituts.
5. Sie sorgen für ein reibungsloses Funktionieren der technischen Installationen in den Räumlichkeiten des Instituts.
6. Sie kaufen notwendige Geräte, Materialien sowie Büro- und Lebensmittel ein und betreuen das Lager dieser Gegenstände.
 
Von Kandidaten erwarten wir:
 
1. Sie haben Arbeitserfahrung in einem ähnlichen Arbeitsposten oder Zuständigkeitsbereich.
2. Sie verfügen über den Führerschein der Klasse B.
3. Sie sind engagiert, arbeitsfreudig und verfügbar.
4. Sie haben die Fähigkeit, selbstständig Probleme zu lösen.
5. Sie verfügen über Abschluss einer Berufsschule.
6. Sie verfügen über Polnisch- und Deutschkenntnisse.
7. Eine Lizenz für Elektro-Fachkräfte ist erwünscht.
 
Beschäftigungsbedingungen:
 
– befristeter Arbeitsvertrag mit einer Arbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich
– Beginn der Beschäftigung: ab Mai 2021
 
Wir bitten Sie, Ihren Lebenslauf samt weiteren Bewerbungsunterlagen (Kopien), die Ihre Qualifikationen bestätigen, an die folgende E-Mail-Adresse zu senden: berlin.ip.sekretariat@msz.gov.pl.
 
Wir behalten uns das Recht vor, auf Bewerbungen zu antworten, die o.g. Kriterien erfüllen.
 
Wir bitten Sie, in Ihrem Lebenslauf die folgende Klausel einzufügen: „Ich genehmige, meine personenbezogenen Daten, die in der Bewerbung enthalten sind, für bei der Durchführung des Auswahlverfahrens notwendige Zwecke gemäß dem Datenschutzgesetz vom 25. Mai 2018 zu verarbeiten“.
from to
Scheduled Andere >Programm

Moniuszko_150 🗓

3.06 Litanei & 4.06 Lateinische Messe
03 06.2022 04 06.2022 Musik, Programm

Die Sonne in der Küche 🗓

BERLIN / Werke von Zdzisław Jurkiewicz (1931–2012)
26 05.2022 07 06.2022 Ausstellung, Programm

Polnische Ostern / Polska Wielkanoc 🗓

ONLINE / Konzert und Texte zu polnischen Ostertraditionen
02 04.2022 Musik, Online, Programm