06-06-2019 Film, Program

4 živly: Náhoda

Na jednej z najstarších nesúťažných filmových prehliadok na Slovensku si diváci majú možnosť pozrieť zahraničné aj domáce filmy, ktoré sa nedostali do bežnej distribúcie, a preto by ich inde len ťažko uvideli. Tento rok organizátori zaradili do ponuky film Krzysztofa Kieślowského Náhoda (Przypadek, 1981, 122 min.). Tri príbehy predstavujú rôzne alternatívy životného ukotvenia mladého študenta medicíny Witeka. Každá z nich sa odvíja od náhody, či sa mu na ceste na pohreb svojho otca podarí alebo nepodarí dostihnúť odchádzajúci vlak. Tri alternatívne existenciálne drámy odhaľujú bolestnú nemožnosť morálnych volieb v nemorálnej spoločnosti a ponúkajú sugestívny obraz života Poľska v rokoch 1978 – 1981. Hoci film vznikol v roku 1981, vtedajšia cenzúra povolila jeho projekciu až v roku 1987.