06-06-2019 Muzyka, Program

Chopinovský koncert Eleny Letňanovej

Elena Letňanová študovala po absolvovaní Hudobnej fakulty VŠMU dva roky u známej poľskej profesorky Marii Wilkomirskej na PWSM – Hudobnej akadémii Fryderyka Chopina vo Vašave. Ako študentke jej bola udelená cena na celoštátnej súťaži v Mariánskych Lázňach. Vystupovala v newyorskej Carnegie Hall v roku 1992 ako prvá umelkyňa zo Slovenska. V rokoch 1984 a 1985 sa jej kariéra klaviristky obnovila v USA, kde prednášala na University of Dayton v Ohiu do konca mája 1992, a tiež v štátoch Kanady, západnej Európy, Japonska, Izraelu a doma.

V januári tohto roku predniesla klavírny recitál v Teatro Titano v San Maríne a vo februári zviditeľnila Slovensko v sanmarínskej televízii RTV rozhovorom o Pražskej jari, pochode za Jana Palacha, jej pol ročnom pobytom v Ríme v 1984-1985 a vlastnými publikáciami ako je Beginner’s Slovak, The Clavier Interpretation In the 17th, 18th, and 19th Centuries.

Koncert bude mať aj monológ spojený s francúzskou spisovateľkou George Sandovou v podaní známej slovenskej herečky Márie Královičovej.

Program koncertu:

Prelúdium As dur, op. 86 z roku 1834
Nokturno F dur, op. 15, č. 1
Nokturno cis mol, opus posthum B 49, autograf z jari 1830 z Múzea Chopina vo Valldemose, Mallorka
Etuda f moll, op. 25, č. 2
Etuda c moll, op. 10, č.12 (venované Franzovi Lisztovi)
Balada As dur, op. 47, č. 3 (podľa Mickiewiczovej balady)
Valčík Des dur, op. 64, č.1, nazývaný „minútový valčík“
Finále. Presto, štvrtá časť  zo Sonáty b mol, op.35
Balada g mol, op. 23, č. 1