06-06-2019 Literatura, Program

Kuriéri Božieho slova

Kniha Kuriéri Božieho slova autorstva Mariana Sczepanowicza o spolupráci poľských katolíkov s ilegálnou katolíckou cirkvou na Slovensku pred rokom 1989 sa dočkala slovenského vydania. Na stretnutiach v Košiciach, Ružomberku a Bratislave budú diskutovať experti z Poľska a Slovenska spolu s iniciátorom slovenského prekladu Vladimírom Javorským, manželkou nežijúceho autora Barbarou Szczepanowicz a ďalšími zaujímavými hosťami. V Bratislave to budú o. i. Leszek Soczewica, veľvyslanec PR v Bratislave, Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy či František Novajovský, predstaviteľ Spoločenstva Fatima a vydavateľ. Prezentácia knihy sa koná pod patronátom Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave a Poľského inštitútu.

 

www.bratyslawa.mzv.gov.pl