06-06-2019 Muzyka, Program

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera

Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera v Košiciach, ktorej prvý ročník sa konal už v roku 1993, je organizovaná pre žiakov umeleckých škôl vo veku 6-17 rokov. Súťažiť sa bude v dvoch kolách a v štyroch vekových kategóriách. Tento rok sa do klavírnej súťaže zapojí aj šestica mladých talentovaných poľských klaviristov. Majstrovstvo súťažiacich v každej kategórii ohodnotí 10-členná porota pozostávajúca z osobností klavírneho interpretačného umenia a pedagógov klavírnej hry.

competition.zuske.sk