06-06-2019 Literatura, Program

Prezentácia knihy Joanny Goszczyńskej: Veľké spory malého národa

Prof. Joanna Goszczyńska je popredná poľská slovakistka, vedkyňa zaoberajúca sa slovenskou literatúrou a kultúrou, autorka odborných článkov, laureátka tohtoročnej ceny SAV 2017 udelenej Vedeckou radou SAV za  vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre, a predsedníčka za poľskú stranu Slovensko-poľskej komisie humanitných vied. Komisia vznikla s cieľom posilniť dvojstranné vedecké a didaktické vzťahy, pričom tiež vydáva každoročný zborník odborných príspevkov Kontakty. Počas autorského večera predstaví prof. Joanna Goszczyńska svoju knihu Veľké spory malého národa o slovenskej kultúre devätnásteho storočia a rokoch, kedy sa formovala moderná národná idea. Diskutovať budú prof. Peter Zajac, literárny vedec a pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV, a prof. Tibor Pichler, riaditeľ Filozofického ústavu SAV. 

Ďakujeme vzácnym hosťom za zaujímavú diskusiu, tešíme sa na ďalšie stretnutia.