06-06-2019 Muzyka, Program

Trenčianska hudobná jar: Quatuor Blanc

Priaznivci vážnej hudby sa môžu aj tento rok tešiť na koncerty v rámci tradičného podujatia Trenčianska hudobná jar (9. 4. – 7. 5.). Dramaturgia tohtoročného festivalu pozvala na koncert aj poľské sláčikové kvarteto Quatuor Blanc z Hudobnej akadémie Karola Szymanowského v Katoviciach pod vedením Joanny Kasperczyk. Kvarteto sa predstaví v zložení: Joanna Kasperczyk (husle), Agnieszka Sawicka (husle), Weronika Milik (viola) a Magdalena Abramowicz (violončelo).

www.visittrencin.sk