07-06-2019 Program, Wystawy

Bienále plastiky malého formátu

Bienále plastiky malého formátu v Pezinku vytvárajú pôdu pre pravidelnú prezentáciu tvorby plastiky malého formátu a realizujú dialóg tvorcov – generačný i medzinárodný, ku ktorému sa rovnako pridáva dialóg publicistov a teoretikov umenia o smerovaní plastiky malého formátu na súčasnej umeleckej scéne. Medzi vystavovateľmi tohtoročného bienále budú aj poľskí umeleckí sochári z Vroclavu – Mateusz Dworski a Tomasz Niedziółka. Kurátor výstavy: Roman Popelár. Výstava potrvá do 10. mája.


Twórczość z naszych szeregów: Kamila Zielińska 🗓

Wystawa: Twórczość z naszych szeregów - Kamila Zielińska
12 12.2019 10 01.2020 Wystawy