07-06-2019 Inne, Program

Deň Európy

Deň Európy spoluorganizovaný bratislavským zoskupením zahraničných kultúrnych a diplomatických inštitúcií EUNIC je oslavou mieru a jednoty v Európe. V rámci kultúrno-vzdelávacieho programu na Hlavnom námestí v Bratislave vystúpia základné umelecké školy a súbory. Tešiť sa môžete aj na interaktívne hry a súťaže o zaujímavé ceny. Návštevníci budú mať možnosť stretnúť sa s občianskymi mimovládnymi organizáciami a zahraničnými inštitúciami, v rámci ktorých bude mať Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku a Poľský inštitút v Bratislave spoločný stánok s množstvom propagačných materiálov o Poľsku, poľskej kultúre a najvýznamnejších historických pamiatkach.