07-06-2019 Program, Wystawy

Krzysztof Gierałtowski: Ring

Tadeusz Brzozowski

Popredný poľský fotograf Krzysztof Gierałtowski sa už viac ako 30 rokov venuje portrétovaniu osobností poľskej kultúry, vedy, politiky a inteligencie. V Bratislave otvorí výstavu Ring, v ktorej predstaví tlačové fotografie vybraných osobností – umelcov, zaslúžilých vedcov, spisovateľov aktivistov, robotníkov či manažérov. Fotograf intenzívne spolupracoval s tlačovými periodikami, pre ktoré pripravoval portréty, reportážne fotografie či návrhy obálok. www.gieraltowski.pl

 

Výstava Ring vznikla na objednávku Centra súčasného umenia Znaky času v Toruni. Autor výstavy Krzysztof Gierałtowski hovorí o jej príprave a koncepcii nasledovne:

„Spolu s Adamom Mazurom sme si prezreli okolo 200 tisíc čiernobielych archívnych negatívov z rokov 1975 – 1985. Vybrali sme 110 portrétov, ktoré vznikli prevažne pri realizácií mediálnych rozhovorov. Podobne ako v boxerskom Ringu – lebo tak sa volala rubrika v ilustrovanom týždenníku itd – novinár a fotograf sa nezávisle stretávali so svojím hrdinom a neskôr sa ich spojený výsledok práce objavoval v tlači.

Andrzej Wajda

Vytvoril som zoznam osôb, ktoré som chcel portrétovať a hľadal som novinárov, ktorí by s nimi urobili rozhovor, prípadne sme spoločne realizovali redakčné objednávky. Vďaka fotografiám k rozhovorom sa mi podarilo odfotografovať obľúbených umelcov, zaslúžilých vedcov, spisovateľov, dedinských aktivistov, robotníkov a socialistických manažérov. Okrajovo sú zachytení bojujúci predstavitelia opozície, ktorých fotografie vznikli pre potreby archivácie, no podstatnú skupinu tvoria vládni pro-komunistickí radcovia, marxistickí experti a komunistickí ideológovia, ktorých si objednávala redakcia.

Ring je teda posledným veľkým výberom portrétov Poliakov, ktorý vznikol na základe komunistickej tlače, pričom s mnohými titulmi som ako fotograf spolupracoval. Tlačoví fotografi boli vtedy rovnocennými partnermi novinárov, čoho dôkazom bola aj rovnaká veľkosť písma, ktorým boli podpisovaní v týždenníkoch Świat, Perspektywy, Razem, itd, a mesačníkoch Polska, Projekt, Sztuka a itd. Naproti tomu dnes sú mená fotografov uvádzané v periodikách len drobným písmom.

 

Tadeusz Różewicz, Piotr Skrzynecki

V pseudosocialistickej tlači som vzbúrenecky viedol boje o väčšiu slobodu, pokiaľ ide o témy a formy výrazu. A to z toho dôvodu, aby som na základe svojho záujmu vytvoril portrétovú kroniku poľskej inteligencie. Aj preto je potrebné ukazovať mladým aj starším, akí sme vtedy boli. Moje portréty a komentáre slúžia práve tomuto účelu.“

Krzysztof Gierałtowski

Jeden z popredných predstaviteľov súčasnej poľskej fotografie, vynikajúci interpretátor ľudských tvárí a tvorca vlastných, prenikavých vízií portrétovaných osôb sa narodil v roku 1938 vo Varšave. Študoval na Medickej akadémii v Gdansku a na lodžskej Štátnej vysokej divadelnej a filmovej škole. Fotografuje od roku 1961 a vystavuje do roku 1963. Pre potreby tlače a vydavateľstiev fotografoval módu, reklamu, bol autorom reportáží z priemyselných tovární a veľkých stavieb. Od roku 1996 vedie Galériu / Štúdio Gierałtowského. Realizoval reklamné kampane v Poľsku a západnej Európe. Spolupracoval s takými periodikami ako Ty i Ja, Perspektywy, Razem, ITD či Twój Styl. Bol členom poroty mnohých fotografických súťaží. Jeho práce sa nachádzajú v súkromných a inštitucionálnych zbierkach v Poľsku a v zahraničí. Vystavoval v rámci individuálnych a kolektívnych expozícií po celom svete.

Je členom Zväzu poľských umelcov fotografikov (poľ. skr. ZPAF) a Združenia autorov ZAiKS, korešpondentom Nemeckého fotografického združenia DGPh, štipendistom poľského a tiež holandského Ministerstva kultúry, Vlády Francúzskej republiky, Informačnej agentúry USA, nadácie Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne ako aj Združenia autorov ZAiKS.

Jan Pietrzak

V roku 2007 mu minister kultúry Poľskej republiky udelil striebornú medailu Gloria Artis za zásluhy v oblasti kultúry. Je laureátom ceny K. C. Norwida za rok 2011 a v roku 2013 získal Cenu ministra kultúry a národného dedičstva za tvorbu v oblasti vizuálneho umenia. V roku 2014 mu prezident Poľskej republiky udelil Dôstojnícky kríž radu Polonia Restituta, a minister zahraničných vecí mu udelil čestné vyznamenanie Bene Merito za prácu, ktorá upevňovala pozíciu Poľska na medzinárodnej scéne.


Twórczość z naszych szeregów: Kamila Zielińska 🗓

Wystawa: Twórczość z naszych szeregów - Kamila Zielińska
12 12.2019 10 01.2020 Wystawy