07-06-2019 Program, Wystawy

Marek Pawłowicz: Audi Iceberg

Marek Pawłowicz, študent Krakovskej technickej univerzity, vystaví vo vstupnej časti galérii Poľského inštitútu projekt, s ktorým sa zúčastnil výstavy Audi Design UNIverse 2017. Projekt bol vybraný do skupiny 60 najlepších prác, ktoré boli vystavené na expozícii v Nemecku v sídle Audi. Marek Pawłowicz je študentom priemyselného dizajnu a v súčasnosti je na výmennom študijnom pobyte na STU v Bratislave. Vo svojom projekte Audi Iceberg predstavuje koncepciu auta ako sochu, roztápajúci sa ľadový vrch, ktorý obsahuje spojené prvky sveta motorizácie a prírody.


Twórczość z naszych szeregów: Kamila Zielińska 🗓

Wystawa: Twórczość z naszych szeregów - Kamila Zielińska
12 12.2019 10 01.2020 Wystawy