07-06-2019 Inne, Program

Polslovo: Marián Fox Lucký

Možno ste si zvykli na jeho hudobný sprievod a krátke komentáre ku klavírnym vstupom na doterajších večeroch programu Polslovo. V marcovom pokračovaní cyklu však spoznáme hudobného hosťa aj z ďalšej strany. Marián Fox Lucký je vyštudovaný psychológ, ale tvorivosť ho sprevádza celý život. Najskôr tá divadelná na doskách Trnavského divadla, po pätnástich rokoch a po nežnej revolúcii ju vymenil za tvorivosť riadiacu (Ministerstvo kultúry, Divadelný ústav a i.). Napokon sa po dobu desiatich rokoch prihováral poslucháčom Rádia Devín ako publicista a moderátor.