07-06-2019 Inne, Program

Potrebujeme historickú politiku? Prípad Poľska a Slovenska

Každodenná spoločenská a politická situácia dokazuje, že prítomnosť siaha do histórie, ktorá má výrazný vplyv nielen na pochopenie iných ľudí, ale najmä na pochopenie nás samých. Buduje totiž identitu spoločnosti, no často sa stáva príčinou zásadných rozdelení a rozdielov. Existuje teda potreba nejakým spôsobom usporiadať naše historické myslenie? Má sa štát zúčastňovať tohto procesu, a prečo? Odpovede na tieto otázky budú hľadať naši hostia – prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB a Dr. Paweł Ukielski, zástupca riaditeľa Múzea Varšavského povstania, ktorí budú analyzovať príklady z diania v Poľsku a na Slovensku. Stretnutie, ktoré sa bude konať 3. apríla 2017 o 18h v Poľskom inštitúte v Bratislave (Nám. SNP 27) bude moderovať Mgr. Juraj Marušiak, PhD. z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied.