07-06-2019 Program, Wystawy

Výstava poľských grafických symbolov

Druhá celoštátna poľská výstava grafických znakov (poľ. skr. OWZG) prináša v prierezovom meradle úspechy poľského dizajnu. Súčasťou expozície budú grafické znaky, systémy vizuálnej komunikácie a ikonické projekty, ktoré vznikli v rokoch 1945 – 1969, ale aj najnovší dizajn z rokov 2000 – 2015. Cieľom výstavy je rovnako priblížiť históriu poľskej úžitkovej grafiky, ako aj konfrontovať prácu nestorov dizajnu s najnovšími projektmi. Kurátori výstavy Patryk Hardziej a Rene Wawrzkiewicz prinášajú pohľad na znak ako jeden zo základných prvkov vizuálnej komunikácie. Abstraktné symboly, plastické metafory a grafické skratky sú ako slabiky či písmená grafického jazykového systému, v ktorom sa odráža história daného spoločenstva. Od konca 60. rokov v Poľsku nevznikla nijaká výstava ani publikácia, ktorá by sa snažila priniesť celkový pohľad na históriu grafických znakov a vizuálnu identifikáciu.


Twórczość z naszych szeregów: Kamila Zielińska 🗓

Wystawa: Twórczość z naszych szeregów - Kamila Zielińska
12 12.2019 10 01.2020 Wystawy