07-06-2019 Program, Wystawy

Wratislavia pro Bratislava / Bratislava pro Wratislavia

27. 4. – 3. 6. Vroclav

Galeria Miejska, Kiełbaśnicza 28

Galeria Neon ASP, Traugutta 20

Galeria Za Szybą, Pl. Polski 3/4

Zmyslom medzinárodného projektu Bratislava – Wratislavia je spolupráca dvoch vysokých umeleckých partnerských škôl (VŠVU Bratislava a Akadémie umení Eugeniusza Gepperta vo Vroclave) a postupné prepájanie ich pracovísk so špecifickými odbormi. Hlavnou aktivitou projektu je realizácia výstav malieb – v roku 2017 výstava bratislavskej Katedry maliarstva vo Vroclave a Fakulty maliarstva a sochárstva v Bratislave. Kurátorky: Silvia L. Čúzyová, Klaudia Kosziba.


Twórczość z naszych szeregów: Kamila Zielińska 🗓

Wystawa: Twórczość z naszych szeregów - Kamila Zielińska
12 12.2019 10 01.2020 Wystawy