07-06-2019 Literatura, Program

Zamenhofov večer v Bratislave

Oslávte 157.výročie narodenia L. L. Zamenhofa! Program večera:
– História esperanta v Bratislave
– Venované pamiatke Magdy Šaturovej
– Predstavenie nových knižných titulov
– Ako sa úspešne učiť jazyky
– Recenzia almanachu „Prilingve en Nitro” (O jazykoch v Nitre)
– 101. Svetový kongres esperanta (UK 2016), Nitra
– Aktuálne o esperante – čo priniesol rok 2016, čo nás čaká v roku 2017?
– Hudobný program
– Občerstvenie, voľná diskusia

PS: Počas podujatia bude prístupná aj predajná výstava esperantských kníh, slovníkov, učebníc, hudby a pod.