W okresie od 8 do 30 czerwca 2020 roku Instytut Polski w Mińsku przyjmuje zgłoszenia na udział w bezpłatnych 2-letnich kursach języka polskiego, wypełniając poniższy formularz.

Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z zasadami rekrutacji i zasadami przeprowadzenia zajęć.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy upewnić się, że podane informacje są poprawne i prawdziwe. Nieprawidłowo wypełnione wnioski nie będą brane pod uwagę.

WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2020-2021