6.08.2022 - 31.12.2022 Program, Výstava Památník životické tragédie, Padlých hrdinů 220/47a, 73601 Havířov - Životice

817: Polský venkov za 2. světové války 🗺

Navštivte Památník životické tragédie v Havířově-Životicích a prohlédněte si naši novou expozici „817: Polský venkov za druhé světové války“. Výstava české veřejnosti přibližuje osud polských vesnic, jež byly podobně jako Životice, Lidice a Ležáky ve větší či menší míře pacifikované nacistickou armádou. K prohlédnutí bude v Havířově-Životicích až do konce roku.

Výstavu „817: Polský venkov za druhé světové války“ symbolicky zahájíme 6. srpna, tedy v den výročí nacistické likvidační akce.

Památník životické tragédie jsme si za místo výstavy 817 nevybrali náhodou. Vznikl totiž jako trvalá připomínka obětí nacistické zvůle. Jako odplata za partyzánskou akci Zemské armády (AK), při níž byli zabiti tři příslušníci těšínského gestapa, byla vykonána 6. srpna 1944 likvidační akce, která si vyžádala životy 36 mužů z obcí Životice, Horní a Dolní Suché, Dolních Bludovic a Dolního Těrlicka – a to jak polské, tak české národnosti. Jednalo se o nejmasovější likvidační akci na území Těšínského Slezska v době druhé světové války. Hrůzná událost z Životic se tak zařadila po bok dalších odvetných akcí, jako bylo vypálení Lidic a vyhlazení Ležáků. Ne nadarmo Životice získaly po válce přídomek „slezské Lidice“.

Více si o pacifikaci Životic můžete přečíst v knize Karin Lednické Životice: Obraz (po)zapomenuté tragédie.

Výstavu společně připravily s Instytut Pamięci Narodowej a Muzeum Wsi Kieleckiej – Památník utrpení polského venkova v Michniowě.

od do
Naplánovaná událost ical Google outlook Program >Výstava
Památník životické tragédie, Padlých hrdinů 220/47a, 73601 Havířov - Životice Mapa

Strachy v nás / distribuční premiéra 🗓

Do české kinodistribuce vstupuje 24. listopadu oceňovaný film režisérů Łukasze Rondudy a Łukasze Gutta Strachy v nás (Wszystkie nasze strachy, 2021).
24 11.2022 06 01.2023 Film, Program