Музеят за история на Полша във Варшава (MHP) представя най-важните теми от полската история – на държавата и народа – като акцентира върху темата за парламентарните традиции, институции и граждански движения, борбата за свобода и независимост. Музеят работи активно за формиране на международния имидж на Полша, като по интересен и разбираем начин представя полската история и култура на чуждестранната публика.
Затова участва в международния диалог, като отделя специално внимание на съседните народи. Институцията изпълнява своята мисия открито, като популяризира широката достъпност на културното наследство и научни ресурси, за да използва цифровия им потенциал. MHP е организатор на допитването Историческо събитие на годината (Wydarzenie Historyczne Roku), целта на което е да бъдат отличени организаторите, творците и инициаторите на най-интересните исторически начинания. https://muzhp.pl/pl

 

Националният музей във Варшава (MNW)  събира, съхранява, осъществява консервация  и излага полски и чуждестранни културни ценности в областта на историята на изкуството, археологията, историята и нумизматиката. Националният музей във Варшава развива динамична изложбена дейност. Организира учебни пътувания в чужбина, свързани по-специално с научни изследвания и подготовката на изложби с чуждестранни партньори. В областта на взаимния обмен, организирането на изложби, публикации и научни проекти Музеят си сътрудничи с много музеи, галерии и институти в Полша и по света. Поддържа постоянно сътрудничество с ICOM и CODART – световна организация на уредници и куратори на холандското, фламандското, нидерландското и белгийското изкуство със седалище в Амстердам. Пример за международната му  дейност е организирането на изложбата Полша. Силата на изображението съвместно с клон на Musée du Louvre и Louvre-Lens. https://www.mnw.art.pl/

 

Националният музей в Краков (MNK) е най-старият музей в Полша. Той изпълнява мисията си да предоставя информация за националните и общочовешките ценности, като популяризира световното и полското изкуство, и по-специално – на културния център Краков. Музеят се включва и участва в процеси, свързани с дигитализацията и образованието, както и в научноизследователски проекти. Това е първият музей в Полша, получил статута на научна единица в групата науки за изкуството и художествено творчество. Един от международните проекти на институцията е проектът Култура отвъд границите, по който е реализирана програмата Академия за управление на културна институция, която позволява да се
създаде платформа за обмен на опит и добри практики между полските
и грузинските културни институции, чиято цел е споделянето на знания в областта на разработените стандарти, решения в стратегически области на музейната дейност, управление на процесите в музеите, а също опазване и разпространение на културното наследство. https://mnk.pl/

 

Националният музей в Келце (MNKi) изпълнява своята мисия чрез грижа за повереното културно наследство, уникалност и атрактивност на изложбите, художествените дейности и  образованието, както и чрез провеждане на научноизследователска и издателска дейност. Музеят притежава една от най-богатите колекции от старополски портрети, най-голямата в Полша колекция от картини на Шерментовски и керамика от Чмелов, както и уникална грамофонна плоча със запис на гласа на Стефан Жеромски. Институцията организира първата интердисциплинарна конференция в Полша, посветена на музеотерапията. Пример за международно сътрудничество е изложбата, посветена Хенрик Сенкевич, носител на Нобелова награда, подготвена в рамките на честванията на Годината на Сенкевич. https://mnki.pl/

 

Националният музей в Познан (MNP) събира и трайно съхранява културните ценности на вековното наследството на поколенията, техните знания, труд и страст. Той популяризира основните ценности на историята, науката и културата, формирайки познавателната и естетическата чувствителност. Институцията е съорганизатор на изложби в Полша и в чужбина. Музеят присъжда Наградата „Ян Леница“ на изтъкнати графици от цял ​​свят, с напълно формирана художествена индивидуалност, представящи нагласа, подобна на характерната за Леница, т.е. извън тясно разбираната рамка за професията приложен график. https://mnp.art.pl/

 

Националният музей във Вроцлав (MNWr) има задача да събира паметници и иконографски, фотографски и документални материали, свързани с изкуството на Силезия, полското изкуство и изкуството на бившите гранични области на югоизточна Полша, европейското изкуство, изкуството на Близкия и Далечния Изток, на художествените занаяти, на техническата култура и етнографията. Институцията е собственик на една от най-големите в Полша колекции съвременно полско изкуство, чиято история датира от 60-те години на миналия век. Експонатите представят всички художествени дисциплини – от живопис, графика, рисунка, скулптура, стъкло, керамика и фотография до концептуални проекти, документация на хепънинги, както и видео. Институцията беше съорганизатор на международния проект Ganymed goes Europe, обединяващ  три области на изкуството: живопис, литература и театър.  https://mnwr.pl/

 

Националният музей в Гданск (MNG) събира паметници, иконографски, фотографски и документални материали на древното, съвременното и модерното полско и чуждестранно изкуство, на етнографията на Померания, европейските култури и културите извън Европа. Перлата на музейната колекция е Страшният съд, шедьовър от нидерландския Ренесанс, рисуван от Ханс Мемлинг. Институцията участва активно в международни изследователски, консервационни, цифровизиращи и образователни проекти. В рамките на международното сътрудничество бяха организирани уъркшопове за художници в Багдад и се реализира проект за фотографско документиране на норвежките и исландските църкви. http://www.mng.gda.pl/

 

Националният музей в Шчечин (MNS) изпълнява мисията си, представяйки колекциите си в рамките на постоянни експозиции, организиране на временни изложби и различни художествени събития, научни конференции, научно-популярни срещи, както и чрез образователна и издателска дейност. Като институция, която се ползва с обществено доверие, тя е хранилище на паметта за миналото, но и жив културен център – място, което участва активно в процеса на формиране на историческо съзнание и социални нагласи. В духа на мултикултурния трансграничен диалог и сътрудничество, музеят изгражда регионалната, националната и европейската идентичност на Западна Померания и нейните жители. Пример за това е международния проект Общо наследство, общо бъдеще. https://muzeum.szczecin.pl/

 

Музеят на краковските солници „Величка“ във Величка се фокусира върху опазването и популяризирането на богатата история на добива на сол в Полша, възприемана като трайно наследство на човечеството. Музеят изпълнява задачите си, като събира, съхранява, подлага на консервация и излага културни блага в областта на историята на някогашното производство на сол и солодобив, както и на градовете Величка и Бохня, минната технология, геологията
на солните находища, изкуството и етнографията. Институцията, освен постоянната подземна изложба, управлява и т.нар. Жупен замък – историческото седалище на управлението на мината. Солната мина във Величка е включена в Списъка на  световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Развива динамична образователна, изследователска и изложбена дейност. https://muzeum.wieliczka.pl/

 

Музеят на замъка Малборк има за цел да запази историческата същност на замъчния комплекс на Малборк,  важен елемент от културното наследство и замъците към него в Квидзин и Щум. Най-ценните колекции на музея на замъка включват художествени изделия,
изработени от кехлибар, средновековни архитектурни елементи, средновековна скулптура, стари оръжия и въоръжения. Замъкът Малборк е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Музеят е член на Асоциацията на замъците и Балтийските музеи. Институцията осъществява международни образователни проекти за млади хора и участва в програми за международно сътрудничество, например в интердисциплинарната изследователска програма Екология на кръстоносните походиhttp://www.zamek.malbork.pl/

 

Музеят-замък Ланцут е една от най-красивите аристократични резиденции в Полша. Известен е с прекрасните си домашни интериори и
любопитна колекция от карети. Дворцовият комплекс е заобиколен от стар, живописен парк в английски стил с многобройни павилиони и стопански сгради, някога тясно свързани с ежедневието на резиденцията Ланцут. Музеят осъществява редица проекти, свързани с изследвания, дигитална инвентаризация, опазване и популяризиране на застрашени ценности на националната култура в страната и в чужбина, включително и сътрудничество с музеи и научни институции в Украйна. Освен това на територията на замъка и парка се провежда ежегодно известният Музикален фестивал в Ланцут, в който участват изявени артисти от цял ​​свят. https://www.zamek-lancut.pl/pl/

 

Кралският музей Лаженки във Варшава се състои от паметници от времето на класицизма и стари градини. Основната задача на музея е да представя полската история и култура, като подчертава връзките й със световната история и култура и да разпространява знания за историята на Кралските Лаженки, по-специално за худажествената колекция на крал Станислав Август. Институцията е организатор на международния проект Градините на светлината, чиято цел е да популяризира уникални исторически градини и музеи от цял ​​свят. Освен това, в сътрудничество с международни партньори, реализира проекти на територията на парка и историческите градини. Той ръководи дългосрочния изложбен проект Изложба на една картина, който позволява да се представят изключителни творби от световни колекции. https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl

 

Музеят на двореца на крал Ян III във Виланов се грижи за предмети, съхранили паметта за крал Ян III Собески и Станислав Костка Потоцки. Предоставайки ги на обществеността, той разпространява знания за епохата на двамата покровители и култивира ценностите на старополската традиция, формира граждански нагласи и патриотична отговорност за националното, културното и природното наследство. В сътрудничество с ICOM (International Council of Museums) участва активно в разработването на процедури за безопасност на културното наследство и насърчава отговорността на културните институции за социалната среда и ландшафта. Музеят подкрепя културната дипломация чрез организиране на изложби и семинари, посветени на старополската история и култура, като издава научни и научнопопулярни книги на чужди езици, както и чрез програмата за историческа реконструкция, в това число кулинарната, която се ползва от полските дипломатически и културни институции в чужбина. https://www.wilanow-palac.pl/

 

Кралският замък във Варшава е бивша кралска резиденция
и седалище на сейма на Жечпосполита на двата народа. Притежава една от най-ценните колекции от произведения на изкуството в Полша, с картини на Рембранд, Каналето, Бачарели и Матейко. Богатият интериор връща гостите във времената на Ягелоните, Ваза, Сасите и крал Станислав Август. Институцията осъществява международни музейни проекти.  Наред с други задачи организира работни пътувания и лекции, свързани със събитието На кралската трапеза – дегустация на исторически ястия. https://www.zamek-krolewski.pl/

 

Кралският замък на Вавел, разположен в Краков, някогашната столица на Полша, е седалище на крале в продължение на много векове и символ на полската държавност. Неговите колекции включват ценен набор от картини, графики, скулптури, тъкани, златарски изделия, оръжия, порцелан и мебели. В салоните са изложени гоблени от колекцията на крал Зигмунт Август и великолепни италиански ренесансови картини от колекцията на фамилията Ланцкоронски. Музеят предлага своите колекции в няколко постоянни еспозиции в замъка и изложби на открито. Замъкът провежда ефективна изложбена, образователна и консерваторска дейност. Като част от дългогодишната международна програма институцията се занимава с изследване и възстановяване на общото културно наследство на източните покрайнини на някогашната Жечпосполита. https://wawel.krakow.pl/

 

Националният технически музей във Варшава (NMT) е най-големият обект на техническата музеология в Полша. Цел на дейността на музея е  запазване за бъдещите поколения на материалните свидетелства, документиращи развитието на полската техника, като се връща чак  до началото на полската държава. Институцията полага усилия да опише вярно и безпристрастно събитията, съпътстващи техническия прогрес, и да представи на съвременните хора постиженията и пътищата на трансформация на полската техническа мисъл. Сред ценните експонати, фотографската документация и конструктивните планове на много машини и устройства може да се види криптографската машина Енигма и кадилакът на маршал Юзеф Пилсудски. Музеят е организатор на Срещи с историята на техниката. http://nmt.waw.pl/

 

Музеят на силезийските Пясти в Бжег се занимава
с проблематиката на силезийските Пясти и пястовските традиции в историческата територия на Силезийския район, както и с колекциониране на предмети, свързани с миналото на града и бжегския район. Развива изложбена дейност и организира образователни занятия и семинари за деца, младежи, студенти и възрастни хора. Семинарите са насочени към придобиване и задълбочаване на знанията за историята на града, миналото на Силезия от епохата на Пястите, историческите източници, интерпретацията на произведения на готическото, ренесансовото и бароковото изкуство, както и към запознаване по-отблизо с музейната колекция. http://zamek.brzeg.pl/

 

Музеят на района Мендзижеч „Алф Ковалски“ представя най-голямата колекция от надгробни портрети (портрет на починалия върху ламарина, поместен върху ковчега), паметни плочи с надписи и гербове от XVII и XVIII век в Полша.
Основната задача на институцията е събиране и изследване на старини и документални материали, свързани с техниката, изкуството и археологията на Мендзижечкия район и някогашните покрайнини Великополска-Бранденбург-Силезия и характерния за тези земи старополски погребален ритуал. Музеят е организатор на международни работилници като част от проекта Comenius, посветен на мултикултурализма на крайграничието Великополска-Силезия-Бранденбург. http://www.muzeum-miedzyrzecz.pl/

 

Националният морски музей в Гданск (NMM) събира, консервира, дигитализира старини, свързани с корабоплаването, корабостроенето, морската живопис, риболова и разпространението на знания за морската история на Полша. Развива изследователска дейност в областта на морската археология, консервация, дигитална документация и реконструкция на забележителности. NMM участва в работата на Комитета за културно наследство на Балтийския регион (Baltic Region Heritage Committee). Институцията активно си сътрудничи с морските музеи на други балтийски държави. Осъществява международни проекти – Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management (BALCTICRIM), като се фокусира върху плана за пространствено развитие на Балтийско море, т.е.  Navis I и Navis II, насочени към разработване на база данни с древни паметници на лодкостроенето и пристанищата в ранното средновековие. https://www.nmm.pl/

 

Музеят на изкуството в Лодз (MSL) се фокусира върху презентацията в различни контексти на събраните в колекцията творби, както и върху популяризирането на прогресивни художествени явления и засилване на ролята на изкуството като съществен елемент от социалния живот. Основната мисия на институцията се осъществява чрез събиране, консервация и обработка на колекции, както и чрез осъществяване на художествени проекти и научна, образователна и популяризаторска дейност в широкия смисъл на думата. Чрез тясната връзка между историята на музея и историята на авангарда, специален акцент в неговите дейности се поставя върху популяризирането на прогресивни художествени явления и сътрудничеството с техните създатели. Като част от международното сътрудничество, той реализира проекта Креативни архиви: Лодз – Лондон, насочен към включване в дискурса на тема съвременни методи за осигуряване на достъпност на архивите и споделяне на добри практики в областта на архивирането и дигитализацията на артефакти, съпътстващи създаването на изкуство. https://msl.org.pl/

 

Музеят за модерно изкуство във Варшава осъществява изследвания на най-новото изкуство и събира колекция от произведения на изкуството. Колекцията от съвременно изкуство, създадена от Музея, е отражение на динамичните явления и процеси, протичащи на местно и глобално ниво. Организира пространство за срещи, взаимно вдъхновение и размисъл, които излизат извън сферата на изкуството, но винаги намират своя извор в него. Дейността се изразява в организирането на изложби, публикации, образователни и изследователски програми. Институцията е сред членовете на LInternationale – федерация от институции, занимаващи се с модерно и съвременно изкуство. Като част от този проект той си сътрудничи с асоциирани музеи и други европейски институции. https://artmuseum.pl/pl

 

Захента – Национална художествена галерия, предназначена да разпространява знания за съвременното изкуство като важен елемент от културния и обществения живот. Галерията организира множество временни изложби. В нейния над стогодишен интериор се излагат произведения на изключителни полски и чуждестранни творци, в това число Марлен Дюма, Збигнев Либера, Тадеуш Кантор, Яйой Кусама, Вилхелм Саснал. Задачата на Захента е да осигури творчески надзор и да организира експозицията в Полския павилион във Венеция по време на Биеналето на изкуството и Биеналето на архитектурата – един от най-значимите фестивали на изкуството в света. Галерията развива и образователна дейност, насочена както към деца и юноши, така и към възрастни зрители, публикува книги за съвременно изкуство и събира информация за полския художествен живот след 1945 г. https://zacheta.art.pl/pl

 

Музеят на Юзеф Пилсудски в Сулеювек изпълнява мисията си като разкрива образа на маршала и популяризира неговите ценности – национална гордост, патриотична нагласа, отдаденост на работата в името на страната и уважение към традицията. Институцията създаде Младежки съвет на Музея на Юзеф Пилсудски в Сулеювек – първия музеен консултативен орган в Полша, състоящ се от млади хора, който позволява да се отговори на нуждите на младите адресати в културните институции и да се даде възможност на младите хора да създават свои собствени проекти въз основа на ресурсите на музея. Институцията организира ежегодната научна конференция Диалогът между две култури, която се провежда в град Кременец, Украйна. По случай 150-ия рожден ден на маршала, Музеят е подготвил изложба Държавник на Полша и Европа, представена в чужбина. https://muzeumpilsudski.pl/

 

Музеят на Йоан-Павел II и примаса Вишински разпространява знания за личностите Карол Войтила и Стефан Вишински. Музеят разполага с разказите на тези велики личности за тяхното детство, за семействата им, за призванието и пътя им в Църквата. Благодарение на представените цитати и филми, те са не само йерарси на Църквата, но се превръщат и в живи учители. Отношението им към семейните трагедии, които двамата са преживели, реакциите им по повод трудните исторически събития и отношението им към преследвачите може да се окажат вдъхновяващи в своята универсалност. Музеят е установил сътрудничество с музеи и изследователски центрове в Италия и съвместно с тях организира международни работни посещения. https://mt514.pl/

 

Музеят на Втората световна война в Гданск
събира и популяризира колекции за историята на Втората световна война, с особен акцент върху мястото на нейното начало на полска земя. Музеят се занимава с изложбена, популяризаторска, образователна и издателска дейност. Целта на институцията е да оформи исторически разказ, благодарение на който Втората световна война да бъде представена по модерен начин от гледна точка на преживяванията на поляците и опита на Полша, като се взема под внимание тогавашната голяма политика и преди всичко отношението на хората към военната действителност и кошмара на окупацията на Полша по време на двата тоталитарни режима. Музеят изследва военната съдба на други народи, участвали в този най-голям военен конфликт на ХХ век. Ръководи изложбени, образователни и културни проекти с международно участие, към които можем да отнесем изложбата Милион отвъд океана, международната конференция World Battlefield Museums Forum и пътувания в чужбина на деца и младежи Променяйки перспективата. https://muzeum1939.pl/

 

Музеят на поляците, спасяващи евреи по време на Втората световна война „Семейство Улма“ в Маркова изпълнява мисията си, като представя героичната нагласа на поляци, помагали на евреите по време на германската окупация, рискувайки собствения си живот и живота на своите семейства. Освен това той представя полско-еврейските отношения по време на Холокоста и разпространява знания за съдбата на семейство Улма от Маркова.
Това е първият музей в Полша, който се занимава с темата за спасяването на еврейското население на окупираната полска територия по време на Холокоста. Музеят организира международни работни посещения, подготвя мобилни изложби, посветени на темата за поляците, спасявали евреи по време на Холокоста, трагедията на Холокоста и полско-еврейските отношения.  https://muzeumulmow.pl/pl/

 

Държавният музей Аушвиц-Биркенау в Освиенцим
има задачата да събира колекции, включващи подвижните остатъци от концлагера Аушвиц и свързаните с него архиви, да запечата части от района на бившия концлагер Аушвиц и да популяризира историята на концлагера Аушвиц сред бъдещите поколения. Територията на бившия германски нацистки концентрационен лагер на смъртта е включена в Списъка за световно културно и природно наследство на ЮНЕСКО.  В музея действа Международен център за образование за Аушвиц и Холокоста (ICEAH), който си сътрудничи с много институции от цял ​​свят. Институцията реализира международни, междукултурни и междурелигиозни проекти, свързани с образованието, възпоменателните събития, научните изследвания и издирванията в архивите.  Пример за широката дейност на институцията е Международната лятна академия, в която участват учители и образователни дейци от цял ​​свят.  http://www.auschwitz.org/

 

Държавният музей Майданек в Люблин е единственият музей на мъченичеството в света, създаден още по време на Втората световна война. Той се грижи за материалните останки от три германски местопрестъпления – концентрационния лагер в Майданек и лагерите на смъртта в Белжец и Собибор. В дейността си той поставя специален акцент върху развитието на теория и на практика на историческо образование за германската окупация в Люблинска област. Образователната дейност на музея се опира на активно опознаване и изучаване на историята, вписана в едно реално място. Тя включва разработването на специализирани програми за срещи и семинари, организиране на семинари по история за млади хора и учебни посещения за възрастни, както и изпълнение на международни образователно-исторически проекти. Пример за международната й дейност е сътрудничеството на институцията с Училищата Бетел „Фридрих  фон Боделшвинг“ от Билефелд. http://www.majdanek.eu/pl

 

Музеят Щутхоф в Щутово се намира на мястото на бившия германски концентрационен лагер Щутхоф. Поколения музейни работници се превърнаха в пазители на паметта
за престъплението и страданията на хиляди жертви. С грижа за опазване и съхранение на културното наследство се осъществява образователна, информационна, изложбена, научна и документационна дейност. Като част от програмата Съдбата на поляците в германските концентрационни лагери в Западна Европа институцията събира документи и други свидетелства, свързани с трагичната съдба на нашите сънародници в германските концентрационни лагери в Западна Европа. Музеят организира циклични конференции и срещи на музейните работници от Полша и чужбина – Форум на паметта. http://stutthof.org/

 

Музеят за история на полските евреи „Полин“ е институция, представяща вековната история на полските евреи. Основната мисия на музея е да възстанови и съхрани паметта за историята на полските евреи, да служи на идеите за отвореност, толерантност и правда, допринасяйки за взаимното разбирателство и уважение между поляците и евреите, европейското общество и обществата по света. Провежда астивна изложбена и образователна дейност. Поради многопосочното сътрудничество с чужди страни, институцията е осъществила, наред с други изложби, временна изложба С риск за живота. Поляци, спасявали евреи по време на Холокоста, която беше преведена на десет езика. Една от програмите на Музея за история на полските евреи е Global Education Outreach Program, в рамките на която се провеждат международни научни работилници, конференции, лекции и семинари.  https://polin.pl/pl

                            

Еврейският исторически институт Емануел Рингелблум (ŻIH) във Варшава изследва историята на евреите, живеещи в Полша, в Централна и Източна Европа от векове. Поради специалното и символично значение на наследството на Рингелблум, понастоящем мисията на Еврейския исторически институт е свързана с провеждането на широко разбирани изследвания  от полската и международната академична общност върху еврейската история, култура и наследство, както и тяхното популяризиране извън академичните среди. Еврейският исторически институт се грижи да съхрани  паметта за паметниците на еврейската култура в цяла Полша и тяхното документиране. Освен това той участва в развитието на най-голямата еврейска библиотека в Полша. Институтът си сътрудничи с международни изследователски институции, занимаващи се с историята на евреите, паметта за Шоа и музеологията, предлагайки възможност за провеждане на интегрирани образователни програми и задълбочено сътрудничество с чуждестранни центрове на изследователско ниво.  http://www.jhi.pl/