Полша предлага няколко вида стипендии за чужденци, които желаят да се обучават в Полша и да осъщствяват научни изследвания.

Достъпни: Erasmus +, стипендии по двустранни споразумения, Централноевропейска програма за обмен в университетското образование CEEPUS, Вишеградска  стипендиантска програма, стипендии за студенти от държавите от Източно партньорство и посткомунистическите държави,  стипендии за граждани от развиващи се страни, програма Фулбрайт, стипендиантска програма „Лейн Къркланд“, UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering, Programme of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO.

Повече информация на http://www.go-poland.pl/

Научни стипендии

Сред проектите, предназначени за научни работници и докторанти, са:

Програма Poland My First Choice – програма, насочена към чуждестранните студенти, проявяващи интерес към обучение ІІ степен и придобиване на магистърска степен в полски университет.

Повече информация за програмата и пълен списък на държавите-партньори:

https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-poland-my-first-choice

 

  • Polskie powroty/Полски завръщания – програмата подпомага изключителни полски учени при завръщането им в страната. Насочена е към полски учени, работещи в чуждестранни научни институции, които искат да използват знанията и опита, придобити извън страната, след завръщането си в Полша, като развиват собствена изследователска група или се включат в изследвания, провеждани във вече действащи научни колективи.

Повече информация за програмата:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

 

  • Програма „Станислав Улам“ – стипендията дава възможност за провеждане на научни изследвания, в това число в сътрудничество с полски учени или изследователски групи; провеждане на след докторантски стаж; събиране на изследователски материали или за научна публикация; провеждане на учебни занятия в приемния център.

Повече информация за програмата:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im- ulama

 

  • Стипендиантска програма за полската общност „Ген. Владислав Андерс“ – стипендия, предназначена за младежи с полски произход, граждани на една от следните държави: Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, България, Чехия, Хърватия, Естония, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Литва, Латвия, Северна Македония, Молдова, Русия, Румъния, Сърбия, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Украйна, САЩ, Узбекистан, Унгария и държави от Южна и Централна Америка и Африка.
  • Стипендиантска програма „Стефан Банах“ – създадена по инициатива на Министерството на външните работи и Националната агенция за академичен обмен. Целта на програмата, адресирана към гражданите на държавите от Източното партньорство, Централна Азия и Западните Балкани, е да подпомогне социално-икономическото развитие на развиващите се страни чрез издигане на нивото на знанията и образованието на гражданите.

Повече информация за програмата:

https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha

 

  • Стипендиантска програма „Игнаци Лукашевич“ – създадена по инициатива на Министерството на външните работи и Националната агенция за академичен обмен в рамките на полската помощ за развитие. Подобно на стипендиантската програма „Стефан Банах“, тя подкрепя социално-икономическото развитие на развиващите се страни (без държавите от Европа и Централна Азия). С приоритет се ползват кандидатите от следните държави: Ангола, Етиопия, Филипините, Индия, Индонезия, Кения, Колумбия, Ливан, Мексико, Мианмар, Нигерия, Палестина, Перу, Република Южна Африка, Сенегал, Танзания, Уганда, Виетнам.

 

Повече информация за програмата:

https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-ignacego-lukasiewicza

 

Повече за програмите на Националната агенция за академичен обмен: https://www.nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

 

Стипендии в рамките на двустранни споразумения 

Сътрудничеството включва държавите: Армения, Белгия (регион Валония), Беларус, България, Китай, Хърватия, Чехия, Египет, Франция, Израел, Япония, Йемен, Казахстан, Корея, Македония, Монголия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Тайван, Украйна, Унгария, Виетнам, Италия. Съгласно програмата престоят може да продължи от 3 дни до 12 месеца през дадена учебна година.

Повече информация за програмата за сътрудничество ще намерите тук:

https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-przyjazdowa

Повече за проектите, предназначени за институции: Чуждестранна промоция; Програма PROM; Академични международни партньорства; Welcome to Poland; STER – Докторски стипендии за чужденци; КАТАМАRAN – Подготовка и реализация на съвместно обучение – ІІ степен: https://www.nawa.gov.pl/instytucje