Ярослав Годун
Директор на Полския институт
sofia@instytutpolski.org

Директор на Полския институт в София от декември 2015 г.
Доктор по богословие на Университета в Букурещ.
Професионална кариера: служител в културната служба на Посолството на Република Полша в Букурещ; директор на Полския институт в Букурещ (акредитиран и в Република Молдова); директор на Полския институт в Киев; Полски дипломатически институт във Варшава.
Владее английски, български, румънски, руски и украински.
Женен, с две деца.

Милена Михайлова
Секретариaт
sofia.ip.sekretariat@msz.gov.pl ; sofia@instytutpolski.org

Светла Каранешева 
Програмен отдел, преводач
swetla.karaneszewa@instytutpolski.org

Халина Кръстева
Програмен отдел и библиотека
halina.krastewa@instytutpolski.org

Дариуш Домански
Администрация
Dariusz.Domanski@msz.gov.pl

Милена Михайлова
Програмен отдел, информационен пункт и галерия
sofia.info@instytutpolski.org

Едуард Гернат
Шофьор
sofia@instytutpolski.org