Карол Желински

Първи секретар в Посолството на Република Полша
директор на Полския институт
sofia@instytutpolski.pl

 

Милена Михайлова
Секретариaт
sofia@instytutpolski.pl

Светла Каранешева 
Програмен отдел, преводач
swetla.karaneszewa@instytutpolski.pl

 

Дариуш Домански
Администрация
Dariusz.Domanski@msz.gov.pl

Едуард Гернат
Шофьор
sofia@instytutpolski.pl