Анна Опалинска
Директор на Полския институт
sofia@instytutpolski.org

 

Милена Михайлова
Секретариaт
sofia@instytutpolski.org

Светла Каранешева 
Програмен отдел, преводач
swetla.karaneszewa@instytutpolski.org

Памела Качмарек
Програмен отдел и библиотека
pamela.kaczmarek@instytutpolski.org

Дариуш Домански
Администрация
Dariusz.Domanski@msz.gov.pl

Едуард Гернат
Шофьор
sofia@instytutpolski.org