Полският институт в София е отворен за сътрудничество с културни институции, които имат интересни идеи и проекти, подходящи за съвместно реализиране.
Полският институт работи на база тримесечни планове. Експертната комисия на Института приема и оценява партньорските проекти с оглед на сроковете на тяхното изпълнение.

Реализация на проекта Срокове за подаване на формулярите-заявка
I тримесечие (януари-март) дo 31 октомври предходната година
II тримесечие (април-юни) дo 31 януари на текущата година
III тримесечие (юли-септември) дo 30 април на текущата година
IV тримесечие (октомври-декември) дo 30 юни на текущата година

Моля, изпращайте предложенията си за съвместни проекти, като попълните формуляра-заявка на Полския институт.

Формуляр-заявка

Попълненият формуляр-заявка може да бъде изпратен по пощата, с факс или по електронната поща.

Към формуляра може да прикрепите допълнителна информация за проекта (не е задължително), която ще допринесе за по-доброто разбиране на предложението.

Проектът (формуляр-заявка + бюджет) не трябва да превишава 5 страници.

Полският институт има установени разходи, свързани с пребиваването на полски гости:

Дневни среден престой на госта 3-4 дни до 40 евро/ човек/дневно
Настаняване (хотел, служебно жилище) среден престой на госта 3-4 дни дo 70 евро/човек/нощ
Билети влак, самолет, автобус

Очакваме вашите предложения.

Полският институт си запазва правото да не посочва причините, поради които е отказал да финансира проект.