15.05.2020 - 23.07.2020 Актуално, История, Литература

Български актьори четат стихове на Йоан-Павел ІІ от сборника „Римски триптих“

На 18 май т.г. се навършват 100 години от рождението на Йоан-Павел ІІ, първият папа от славянски произход.

Отбелязваме юбилея и предлагаме на вниманието ви неговата поезия.

Стихове от сборника „Римски триптих“ изпълняват актьорите
Маргарита ХлебароваСветлана Янчева, Станислав Кертиков и Руси Чанев.

Превод от полски език – Димитрина Лау-Буковска

„Избрана поезия. Римски триптих“
Издателство „Biały Kruk”
Краков, Бургас 2005

Бъдете с нас и цикъла „Плод от дървото на вярата“.

* * *

„РИМСКИ ТРИПТИХ“ на Йоан-Павел ІІ
чете актрисата Светлана Янчева

* * *

„КОГАТО МИСЛЯ: РОДИНА…“ на Йоан-Павел ІІ
чете актрисата Маргарита Хлебарова

* * *

„ЦЪРКВАТА“ на Йоан-Павел ІІ
чете актьорът Руси Чанев

* * *

„ИЗКУПЛЕНИЕТО ТЪРСИ ТВОЯ ОБЛИК, ЗА ДА ВЛЕЗЕ В БЕЗПОКОЙСТВИЕТО НА ВСИЧКИ ХОРА“ на Йоан-Павел ІІ
чете актьорът Станислав Кертиков

* * *

„РОЖДЕНИЕТО НА ИЗПОВЯДВАЩИТЕ ВЯРАТА“ на Йоан-Павел ІІ

чете актрисата Маргарита Хлебарова

* * *

„МИСЪЛТА Е ЧУДНО ПРОСТРАНСТВО“ на Йоан-Павел ІІ

чете актьорът Руси Чанев

* * *

„РАЗМИСЪЛ ЗА СМЪРТТА“ на Йоан-Павел ІІ
чете актрисата Светлана Янчева

* * *

„ПЕСЕН ЗА БЛЯСЪКА НА ВОДАТА“ на Йоан-Павел ІІ
чете актьорът Станислав Кертиков

* * *

„МАЙКАТА“ на Йоан-Павел ІІ

чете актрисата Маргарита Хлебарова

* * *
 
„ПЕСЕН ЗА СКРИТИЯ БОГ“ на Йоан-Павел ІІ
чете актьорът Руси Чанев
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cOdkXMqvc48&t=2s

* * *

„ПЪТУВАНЕ ДО СВЕТИТЕ МЕСТА“ на Йоан-Павел ІІ
чете актьорът Станислав Кертиков

* * *

„СТАНИСЛАВ“ на Йоан-Павел ІІ
чете актрисата Светлана Янчева

 
„КАМЕНОЛОМНА“ на Йоан-Павел ІІ
чете актьорът Станислав Кертиков
 
 
 
* * * 
 

from to
Scheduled Актуално История Литература