5.06.2020 - 31.07.2020 Актуално, История

Разпилени прашинки от полско-българската история

Полша и България имат сходна съдба – и двете държави изчезват от картата на Европа за продължително време и възстановяват своята независимост сравнително нeотдавна. Въпреки голямата им географска отдалеченост техните истории все пак на няколко пъти се преплитат чрез съдбата на неколцина поляци. Първата асоциация е, разбира се, Владислав Варненчик, загинал в българска земя в битка за свободата на християните. В трудната история на България своя следа оставят и други поляци, допринесли за нейното развитие в различни области – изкуство, литература, археология, двустранни отношения.

В рамките на кратък цикъл  ще представим техните портрети и заслуги към България: художникът Антони Пьотровски, нарисувал “Баташкото клане”; Тадеуш Айдукевич, автор на портрети на изтъкнати български исторически личности; проф. д-р Ванда Смоховска-Петрова, българистка и изтъкнат литературовед; проф. д-р Тадеуш Сарновски, ръководител на експедицията на Института по археология на Варшавския университет в римския легионен лагер в Нове; проф. Тадеуш Грабовски, първият  посланик на независима Полша в България и инициатор на “Българската анкета по полския въпрос”. 

Освен това ще отбележим 100-годишнината от Варшавската битка – решителния сблъсък по време на полско-болшевишката война, 50-годишнината от смъртта на  един от най-изтъкнатите полски философи Роман Ингарден; ще припомним образа на Ян III Собески, разгромил турците при Виена.

Бъдете с нас и цикъла “Разпилени прашинки от полско-българската история”

юни – юли 2020

* * *

from to
Scheduled ical Google outlook Актуално История