6.07.2020 - 18.11.2020 Актуално, Литература

Някои обичат поезия…

Цикълът със заимствано от Вислава Шимборска заглавие „Някои обичат поезия“  ни въвежда в творчеството на най- емблематичните имена в полската поезия – Збигнев Херберт, Ришард Криницки, Адам Загаевски и, разбира се, двамата нобелисти Вислава Шимборска и Чеслав Милош. Тяхното творчество става достъпно на български език благодарение на прекрасните преводи на Блага Димитрова, Вера Деянова и Силвия Борисова.

Вярваме, че поднесена по този начин – с емоцията на актьорите Руси Чанев, Светлана Янчева, Маргарита Хлебарова и Станислав Кертиков, тя ще докосне сърцата на любителите на поезията и не само, ще ги запознае със сложния и не-очевиден свят на тези поети и ще ги накара да се замислят, а след това да посегнат към тяхното творчество, достъпно на български език.  

 *  *  *

„Силата на вкуса“ на Збигнев Херберт

чете актрисата Светлана Янчева

Превод от полски език – Вера Деянова

„Силата на вкуса“ Издателство „Стигмати” (София, 2000)

 *  *  *

“Писането на стихове” на Адам Загаевски

чете актрисата Маргарита Хлебарова

Превод от полски език – Силвия Борисова

„Невидима ръка. Избрани стихове“ Издателство за поезия „Да“ (София, 2015)

 *  *  *

“Нищо два пъти” на Вислава Шимборска

чете актьорът Станислав Кертиков

Превод от полски език – Блага Димитрова

„Обмислям света“ Свободно поетическо общество (София, 1998)

*  *  *

“Светът все още съществува” на Ришард Криницки

чете актьорът Руси Чанев

Превод от полски език – Вера Деянова

„Камък, скреж“ Издателство „Стигмати“ (София, 2011)

*  *  *

„До Ришард Криницки – писмо“ на Збигнев Херберт

чете актрисата Светлана Янчева

Превод от полски език – Вера Деянова

„Силата на вкуса“ Издателство „Стигмати” (София, 2000)

 *  *  *

“Автопортрет” на Адам Загаевски

чете актрисата Маргарита Хлебарова

Превод от полски език – Силвия Борисова

„Невидима ръка. Избрани стихове“ Издателство за поезия „Да“ (София, 2015)

*  *  *

“Обмислям света” на Вислава Шимборска

чете актьорът Станислав Кертиков

Превод от полски език – Блага Димитрова

„Обмислям света“ Свободно поетическо общество (София, 1998)

*  *  *

“Campo di Fiori” на Чеслав Милош

чете актьорът Руси Чанев

Превод от полски език – Вера Деянова

„На брега на реката“ Издателство „Балкани“ (София, 2011)

*  *  *

„Копринарке, къш в небето“ на Ришард Криницки

чете актрисата Светлана Янчева

Превод от полски език – Вера Деянова

„Камък, скреж“ Издателство „Стигмати“ (София, 2011)

*  *  *

“Бежанци” на Адам Загаевски

чете актрисата Маргарита Хлебарова

Превод от полски език – Силвия Борисова

„Невидима ръка. Избрани стихове“ Издателство за поезия „Да“ (София, 2015)

*  *  *

“Деца на епохата” на Вислава Шимборска

чете актьорът Станислав Кертиков

Превод от полски език – Блага Димитрова

„Обмислям света“ Свободно поетическо общество (София, 1998)

*  *  *

“Защо?” на Чеслав Милош

чете актьорът Руси Чанев

Превод от полски език – Вера Деянова

„На брега на реката“ Издателство “Балкани” (София, 2011)

*  *  *

“Рапорт от обсадения град” на Збигнев Херберт

чете актрисата Светлана Янчева

Превод от полски език – Вера Деянова

„Силата на вкуса“ Издателство „Стигмати” (София, 2000)

*  *  *

“Опитай да възпееш осакатения свят” на Адам Загаевски

чете актрисата Маргарита Хлебарова

Превод от полски език – Силвия Борисова

„Невидима ръка. Избрани стихове“ Издателство за поезия “Да” (София, 2015)

 *  *  *

“Нищо два пъти” на Вислава Шимборска

чете актьорът Станислав Кертиков

Превод от полски език – Блага Димитрова

„Обмислям света“ Свободно поетическо общество (София, 1998)

*  *  *

“Съвети” на Чеслав Милош

чете актьорът Руси Чанев

Превод от полски език – Вера Деянова

„На брега на реката“ Издателство “Балкани” (София, 2011)

*  *  *

“Трен на Фортинбрас” на Збигнев Херберт

чете актрисата Светлана Янчева

Превод от полски език – Вера Деянова

„Силата на вкуса“ Издателство „Стигмати” (София, 2000)

*  *  *

“Маймуни” на Адам Загаевски

чете актрисата Маргарита Хлебарова

Превод от полски език – Силвия Борисова

„Невидима ръка. Избрани стихове“ Издателство за поезия “Да” (София, 2015)

*  *  *

“Тъй малко” на Чеслав Милош

чете актьорът Руси Чанев

Превод от полски език – Вера Деянова

„На брега на реката“ Издателство “Балкани” (София, 2011)

*  *  *

“Пан Когито и въображението” на Збигнев Херберт

чете актрисата Светлана Янчева

Превод от полски език – Вера Деянова

„Силата на вкуса“ Издателство „Стигмати” (София, 2000)

*  *  *

“Но книгите” на Чеслав Милош

чете актьорът Руси Чанев

Превод от полски език – Вера Деянова

„На брега на реката“ Издателство “Балкани” (София, 2011)

*  *  *

„Вярвам“ на Ришард Криницки

чете актрисата Светлана Янчева

Превод от полски език – Вера Деянова

„Камък, скреж“ Издателство „Стигмати“ (София, 2011)

*  *  *

“Бъднуване, нощ” на Ришард Криницки

чете актьорът Руси Чанев

Превод от полски език – Вера Деянова

„Камък, скреж“ Издателство „Стигмати“ (София, 2011)

*  *  *

“Животът ни расте” на Ришард Криницки

чете актрисата Светлана Янчева

Превод от полски език – Вера Деянова

„Камък, скреж“ Издателство “Стигмати” (София, 2011)

*  *  *

“Някои обичат поезия” на Вислава Шимборска

чете актьорът Станислав Кертиков

Превод от полски език – Блага Димитрова

„Обмислям света“ Свободно поетическо общество (София, 1998)

 

 

from to
Scheduled Актуално Литература