16.07.2020 Актуално

Ясен път към новия модел на глобализация: време за европейски реализъм 5G

статия на министър-председателя на Република Полша Матеуш Моравецки, поместена във вестник „Дейли телеграф”

Тази година ще остане в историята като време на големи предизвикателства и техните последици. Борбата с пандемията е голямо човешко начинание, но в следващите месеци трябва да се подготвим за още по-важна битка – за формата на нашата икономика след пандемията Ковид.

Почти всички правителства са съгласни, че с икономически стимули трябва  да се ускори развитието, за се предпазят от  безработица техните граждани и да се предотврати фалирането на фирми.  Предназначените за борба срещу рецесията средства  обаче трябва да вземат предвид и дългосрочната необходимост от предотвратяване на  икономическа зависимост от ненадеждни партньори.

Пандемията болезнено ни даде да разберем колко важно е да имаме собствени, безопасни производствени линии за фармацевтичната индустрия, медицинско и лабораторно оборудване. Същото се отнася и за решението относно 5G. Пренебрегването на сигурността на нашата ключова технология би било грешка, за която европейците ще трябва да платят висока цена.

Националната сигурност трябва да бъде неразделна част от нашето мислене за глобализацията. Никой не иска да издига нови стени между народите, но смятаме също така, че  глобализация без демократичен контрол  може да има опасни последици. Днес нашият глобализиран свят е изправен пред нежелано влияние на авторитарни народи – за сметка на Европа.

Знанието за несъвършенството на света не бива да ни възпира от взаимно свързване, по-скоро следва да ни мотивира да го направим по-хубав и свободен. Един демократично контролиран и социално отговорен свят, отговарящ на изискванията за суверенитет и сигурност в Европ, е отговорът на тези опасности.

Модерната телекомуникационна инфраструктура в рамките на ЕС ще играе решаваща роля за нашето благоденствие и мястото ни в международната верига за доставки. Както автомобилният двигател промени придвижването на хората през ХХ век, така и мрежата 5G ще промени информационния поток с ключово значение в нашето общество. Трансмисия на данни с подобрен преносим широколентов достъп, надеждна свързаност с малко закъснение и възможност за свързване на много устройства – всичко това ще ускори по безпрецедентен начин функционалността на комуникацията и съответно на цялата икономика.   

За да бъде използвана тази технология за добри цели нейното внедряване трябва да се гради върху доверие и демократичен контрол. В противен случай се изправяме пред опасността днешната криза да бъде само встъпление към това, което може да се случи, ако неупълномощен субект поеме контрола върху 5G мрежите и веригите за доставки. Скоро нашата икономика ще се опира на тази технология и без нея няма да може да работи. Не можем да си позволим тя да попадне в частни ръце или в ръцете на държавни киберпрестъпници.

Трябва да сме сигурни, че в Полша сме предпазени от опасностите и слабостите, произтичащи от развитието на 5G. Ние сме привърженици на екосистема 5G, основаваща се на доверието. То е в основата на всяка система, носител на най-личната информация на нашите граждани и на плодовете на интелектуалната собственост.

Изграждайки тази система сме изправени пред въпроса: на кого вярваме? Изборът е ясен: в Европа имаме двама доверени европейски доставчици, две компании от световна класа, с прозрачни бизнеспрактики, основани на върховенството на закона. От другата страна има две компании, контролирани от авторитарен режим.

Технологичната сигурност, както и епидемиологичната, е ключов мерител на националната сигурност. За нейното осигуряване държавите трбва да могат да контролират доставчиците на технологията и затова следва те да идват от държави, уважаващи нашите основни ценности: демокрация, прозрачност, правата на човека и върховенството на закона. В противен случай нашият контрол върху тях ще бъде илюзорен, а отговорността за сигурността зле дефинирана.

Нашият съюз със Съединените щати осигури благоденствие и мир на следвоенна Западна Европа и до ден днешен гарантира сигурността почти на целия ни континент. Моето правителство смята, че Европа трябва да продължава този съюз в технологичната област, особено когато става дума за изграждане на нашата 5G мрежа.  

Скоро тази мрежа ще присъства навсякъде и ние на всяка цена следва да запазим нейната сигурност. Затова всички европейски предприемачи трябва да поддържат чисти производствени линии, свободни от потенциален промишлен шпионаж, защитени от атаки, които могат да прекъснат тяхната работа и да попречат на цялата икономика.

Реализмът в областта на сигурността има принципно значение за изграждане на справедлив модел на глобализацията,  на който нашите граждани могат да вярват.  Без това доверие основите на глобалната икономика могат не само да се разклатят, но и да рухнат.

Призоваваме всички държави и компании, и най-вече нашите европейски съседи, да изберат ясен път на солидни национални мерки, гарантиращи сигурността на техните 5G мрежи.  Както в случая с епидемиологичната безопасност, реализмът в областта на технологичната защита има съществено значение за дългосрочното поддържане на икономическите правила на играта, които ще служат – и ще спасят – всички нас.

Scheduled Актуално