11.11.2020 Актуално, История

Денят на независимостта – национален празник на Полша

Преди 102 години, на 11 ноември  1918 г., Полша възстанови своята независимост. На тази дата освободеният от магдебургската крепост Юзеф Пилсудски поема от Регенционния съвет  военната власт, след три дни – гражданската власт, за да обяви „като главнокомандващ на Полската армия […] на воюващи и неутрални правителства и народи” завръщането на картата на света на „възродената и независима Полска република”. След 123 години Полша се превръща в суверенна държава, като възстановява своята субектност на международната арена.

Пет поколения воюват във въстания, подкрепят духа на полскостта, противопоставят се на германизирането и русифицирането, за да могат поляците да се радват на свободата през ноември 1918 г. Юзеф Пилсудски, Роман Дмовски, Игнаци Ян Падеревски, ген. Юзеф Халер, Игнаци Дашински, Винценти Витос и Войчех Корфанти са държавници, бащи на Независимата. Те произлизат от различни политически среди, но през 1918 г. общата им цел е поляците да възстановят собствената си държава.  

Атмосферата на този изключителен момент описва премиерът Йенджей Морачевски: „Невъзможно е да се предаде опиянението и лудата радост, обзела полското население в този момент. След 120 години кордоните бяха разкъсани. Свобода! Независимост! Съединение! Собствена държава! Завинаги! Хаос ли? Това е нищо. Ще се оправим. […] Този, който не е преживял тези кратки дни, който не е бил луд от радост заедно с целия народ, няма да изпита най-голямата радост в живота си ”.

Споменът за този исторически ден отпреди 102 години, когато Полша възстановява независимостта и свободата си, до днес е извор на вдъхновение за работа за доброто на нашата родина – Полша.

Scheduled Актуално История

Онлайн представяне на книгата с избрани текстове

С участието на арх. Кшищоф Ингарден, внук на мислителя, и проф. Правда Спасова, преводач на книгата и автор на предговора към нея, професор по естетика.
04 02.2021 Актуално, Литература