21.06.2021 2021 ГОДИНА НА СТАНИСЛАВ ЛЕМ, Актуално, Литература

35 изречения за добро начало на книгата

Според мнозина автори първото изречение, с което започва роман, есе или репортаж, е най-важното. То дава насока на цялата книга и има съществено влияние върху решението на читателя да продължи четенето.

На границата между гротеската и есеистиката намират място т.нар. апокрифи – рецензии на несъществуващи книги. Тук трябва да посочим, че в техния случай пропорцията, горе-долу изравнена в „Перфектния вакуум“, с времето се измества в посока на сериозния тон. Последната от цикъла рецензия на книгата „World as Holocaust“ е написана по такъв начин, че ни е известен случай, когато заглавието е било възприето като съществуващо.

Към края на живота си Лем е бил активен като фейлетонист. Негови текстове са публикувани най-вече в „Tygodnik Powszechny“ и – под заглавие „Силвични размисли“– в месечното списание „Odra“. Тези фейлетони касаят най-вече настоящето и бъдещето на широко разбираната цивилизация, a формата е до голяма степен традиционна, т.е. отдалечена от самонадеяността на някогашните  произведения. Гениалността на идеите обаче остава същата, както обикновено – както в забележката, че според естествения ход на нещата преди изкуствения интелект трябва да се появи „изкуствен идиот“.

Описът по-горе, естествено, е само скица. По-подробен анализ ще откриете в следващите откъси, като темите са групирани според засегнатите въпроси, а не хронологично, според датите на издаване на поредните книги. Такова решение е продиктувано от факта, че прекраснен коментар на отделните заглавия, направен от Йежи Яжембски, можете да откриете на сайта lem.pl (на английски, немски и испански език).

Реализъм

Представеният в творбите на Лем свят се различава от познатата ни от типичната научна фантастика реалност най-вече с това, че по принцип авторът не намеква, че представя необикновени неща. Дори напротив, много елементи от Лемовата действителност са така конструирани, че да оставят впечатление за бъдеща нормалност и ежедневност. Характерни в това отношение са „Разкази за пилота Пиркс“, в които Слънчевата система е описана като опознато пространство, обект на научни изследвания и икономическа експлоатация, подходящо дори за туризъм. Това обаче не означава, че то е безопасно, в което неведнъж се убеждават хората, на които се налага да работят там.

Aвтор: Culture.pl

Полска версия и фотогалерия  https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-lem

Английска версия https://culture.pl/en/artist/stanislaw-lem

Scheduled 2021 ГОДИНА НА СТАНИСЛАВ ЛЕМ >Актуално >Литература