26.04.2023 Актуално, Визуални изкуства

Откриване на изложба графика на най-добрите студентски работи от конкурса “Графика на годината 2022” на Академията за изящни изкуства в Краков

С участието на д-р Александра Тоборович, зам.-декан на Факултет „Графика“ и д-р Бартломей Хвилчински, секретар-куратор на изложбата.

26 април 2023, сряда, 18:30 ч.

Полски институт, вход свободен

Съвместно с Академията за изящни изкуства в Краков

Конкурсът „Графика на годината“, организиран от факултет „Графика“ на Академията за изящно изкуство „Ян Матейко“ в Краков е най-старото циклично събитие на студентската графика в Полша. Ежегодна инициатива, целяща излъчването на най-добрата графична работа, създадена през съответната година в графичните ателиета на краковската академия.

Историята на конкурса започва в началото на 80-те години на ХХ век, когато след въвеждането на военното положение всички творчески събития, в т.ч. Международното триенале на графиката, са отменени и „Графика на годината“ става единствената възможност за свободен, нецензуриран артистичен изказ за младите графици. Това е първата адресирана към студентите инициатива в Полша, която с течение на времето възприемат и други художествени училища. Главната цел на конкурса е да стимулира студентите и да помогне на младите абсолвенти в началото на артистичната им кариера, като им осигурява достъп до ателиетата за графичен дизайн и съдейства при изработката на творбите.

През годините са организирани почти четиридесет издания на конкурса. За участие в него започват да се канят художествени училища от цяла Полша. От 2003 година в поредните издания участват Художествени академии от Варшава, Гданск, Лодз и Катовице. От самото начало конкурсът се превръща в свободна зона за откровен диалог на поредните поколения графици. С течение на времето езикът на творческия изказ се променя. Разискваните теми еволюират, като отразяват предизвикателствата на съвремието. Ежегодните издания конфронтират най-свежите художествени идеи и нагласи. Конкурсът е гласа на младото поколение и указател за посоката, в която се е запътила съвременната полска графика. Архивът с наградени работи събира като в лупа най-новата история на родната графика, илюстрирайки първите крачки на по-късните майстори.  

Тазгодишното издание е специално – то е първото след периода на пандемия, когато ателиетата бяха затворени, а непрекъснатостта на конкурса бе нарушена. Представените работи са създадени в постпандемичния период, когато след дългото прекъсване студентите отново влязоха в ателиетата.  Предлаганата изложба представлява и нещо като равносметка.

Предстои преместването на графичния факултет в нова сграда, изложените тук конкурсни работи са последните, създадени в легендарните ателиета на факултета на ул. „Хумберт“ № 3.

Тази изложба обобщава и затваря една дълга и уникална глава от историята на полската графика.

д-р Бартломей Хвилчински

куратор на изложбата

Изложбата продължава до 31.05.2023 г.

Scheduled Актуално >Визуални изкуства