Receive our newsletters

To receive the latest updates

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamento (ES) 2016 / 679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) 6 str. 1 p. sutinku, kad Lenkijos institutas Vilniuje ( Šv. Jono g. 3) tvarkytų mano asmens duomenis tikslu siųsti naujienlaiškį. Taip pat pareiškiu, kad susipažinau su žemiau esančia informacija, susijusia su informavimo prievolės įvykdymu, kaip tai numatyta BDAR 13 str. , susijusia su mano asmens duomenų tvarkymu, man yra žinomos mano teisės, apibrėžtos BDAR 15-20 str.