6.05.2019 Inne

Dyskusje „Partnerstwo Wschodnie: 10 lat po szczycie w Pradze. Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość”

  • 6 maja,  godz. 15.00,  Uniwersytet Witolda Wielkiego, sala nr 311 (ul. Putvinskio 23, Kowno). Spotkanie w języku angielskim bez tłumaczenia.
  • 7 maja godz. 18.00, Sala konferencyjna,  Litewska Narodowa Biblioteka im. M. Mažvydasa (al. Giedymina 51, Wilno). Spotkanie w języku angielskim z tłumaczeniem na język litewski.

W 2019 roku Partnerstwo Wschodnie – polsko-szwedzka inicjatywa mająca na celu zbliżenie sześciu krajów graniczących z UE na wschodzie – obchodzi 10-lecie. Partnerstwo Wschodnie  to program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Program  obejmuje sześć państw Europy Wschodniej: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Celem PW, opartego na podstawowych wartościach, w tym demokracji, zasadzie rządów prawa, respektowaniu praw człowieka i podstawowych wolności, jest zbliżenie państw partnerskich do UE m.in. poprzez polityczne stowarzyszenie, integrację gospodarczą, liberalizację wizową oraz obejmującą szereg obszarów współpracę wielostronną. Dyskusja ma na celu omówienie genezy inicjatywy, podsumowania jej funkcjonowania w różnych obszarach a także zarysować perspektywy na kolejne lata.
W dyskusjach udział wezmą: Małgorzata Łatkiewicz-Pawlak, kierownik Referatu ds. PW Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, ambasador Simonas Šatūnas, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RL, ambasador Anne Westerholm, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji, dr Ramūnas Janušauskas, Komisja Europejska, prof. Šarūnas Liekis, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji UWW, dr Sima Rakutienė, kierownik Katedry Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji UWW,  Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), dr Yurii Vdovenko, Rada Polityki Zagranicznej „Ukraiński Pryzmat” (ukr. Рада зовнішньої політики „Українська призма”),  moderator dr Andrzej Pukszto, Katedra Politologii UWW. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Uniwersytet Witolda Wielkiego,  Ambasada RP w Wilnie, Ambasada Królestwa Szwecji w Wilnie
Partnerzy:  Litewska Biblioteka Narodowa im. Mažvydasa, Wileński Instytut Analiz Politycznych (VPAI), Rada Polityki Zagraniczej „Ukraiński Pryzmat”

Scheduled Inne