LENKIJOS INSTITUTAS VILNIUJE įsteigtas Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties pagrindu užsienio reikalų ministro potvarkiu 1995 m. gruodžio 21 d. Savo veiklą Institutas pradėjo 1996 m. vasario 1 d.

Lenkijos institutų pasaulyje misija ir užduotys
Lenkijos institutai – tai Lenkijos užsienio reikalų ministerijai pavaldžios institucijos, kurių pagrindinė funkcija – skleisti pasaulyje lenkų kultūrą, istoriją bei tautinį paveldą, taip pat skatinti bendradarbiavimą kultūros, švietimo, mokslo ir visuomeninio gyvenimo srityje. Daugelis Lenkijos institutų taip pat atlieka Lenkijos Respublikos ambasadų kultūros ir mokslo skyrių vaidmenį.
Lenkijos institutai vykdo centrų, atsakingų už žinias apie Lenkiją sklaida vykdant informacinę ir švietėjišką veiklą bei užtikrinant lenkų dalyvavimą šalių, kuriuose jie veikia, kultūros gyvenime. Šių institucijų pagrindiniai uždaviniai – tose šalyse praskinti kelią lenkų kultūrai bei rūpintis, kad būtų užtikrintas reikšmingas Lenkijos dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, taip pat veikti siekiant užmegzti pastovius ryšius tarp lenkų ir užsienio partnerių, aktyviai dalyvaujančių tarptautinių kultūros mainų srityje. Efektyviausia populiarinimo renginių organizavimo forma yra bendri projektai su vietinėmis žinomomis kultūros institucijomis, viena vertus, mažinantys lenkų atstovų išlaidas, kita vertus, garantuojantys, kad bus pasiektas tikslinis vartotojas.
Kultūrinės diplomatijos misija – efektyviai veikti kiek įmanoma platesnėse vietos menininkų, ekspertų ir nuomonės formuotojų aplinkose. Kurti gerus, glaudžius ryšius su žiniasklaidos atstovais yra vienas Lenkijos institutų veiklos prioritetų.
Lenkijos institutai savo veikla rūpinasi, kad plėstųsi bendradarbiaujančiųjų – Lenkijos pažinimo, polonistikos, slavistikos fakultetų ir Vidurio Europos studijų darbuotojų ir studentų, – garsinančių lenkų laimėjimus, gretos, taip pat siekia, kad Lenkijos mokslo darbuotojai dalyvautų vietinio jaunimo švietime.
Lenkijos institutų veiklą pasaulyje, be Užsienio reikalų ministerijos, remia Lenkijos valstybinės kultūros institucijos, kurių veikloje numatytas tarptautinis bendradarbiavimas, – tarp jų Lenkijos kino meno institutas, Knygų institutas, Teatro institutas, Nacionalinis Frederiko Šopeno institutas bei Adomo Mickevičiaus institutas.
Lenkijos instituto misija – skleisti žinias apie Lenkiją, populiarinti lenkų kultūros ir mokslo laimėjimus, remti Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos kultūrinį ir mokslinį bendradarbiavimą, padėti užmegzti Lenkijos ir Lietuvos pavienių asmenų, visuomeninių organizacijų, įmonių ir savivaldybių ryšius. Institutas organizuoja renginius savo patalpose, taip pat skatina vietos institucijas, draugijas ir bendruomenes rengti bendrus projektus.