Receive our newsletters

To receive the latest updates

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Polski w Wilnie (ul. Šv. Jono 3, LT-01123 Vilnius), moich danych osobowych w związku z subskrypcją newslettera.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami zamieszczonymi poniżej, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych, a także znane są mi wszystkie przysługujące mi prawa, o których mowa w art. 15 – 20 RODO.