15.10.2021 Новости

Заявление Польского культурного центра в Москве

Организованное 14 октября нападение отрядом агрессивно настроенных молодых людей в масках на проводимый в московском отделе „Мемориала” кинопоказ польского фильма Агнешки Холланд ”Гарет Джонс» считаем атакой на историческую правду и право на ее распространение. Не случайно объектом агрессии стал именно этот фильм. Он рассказывает о том, как в 30-е годы сталинским властям СССР в значительной степени удалось – путем лжи, манипуляций и шантажа — заставить мир промолчать о фактах и не поверить в вызванный коллективизацией голод, уничтоживший тогда жителей советских деревень. Те, кто сегодня решил отправить организованную группу на показ этого конкретного фильма, встают на сторону сталинских властей, и хотели бы снова замалчивать историческую правду об этом преступлении. Поэтому мы рады, что показ «Гарета Джонса» не был сорван, а только прерван и доведен до конца — в полном зале — после побега нападавших. Мы также выражаем солидарность с нашими партнерами по „Мемориалу”, чей отдел стал объектом преступной агрессии. В то же время мы объявляем, что Польский культурный центр в Москве — после получения согласия правообладателей — покажет „Гарета Джонса” в интернете.

 

Oświadczenie Instytutu Polskiego w Moskwie

Napad zorganizowanej bojówki, złożonej z zamaskowanych młodych mężczyzn na prowadzony w siedzibie moskiewskiego „Memoriału” pokaz udostępnionego przez Instytut Polski filmu Agnieszki Holland „Obywatel Jones” uważamy za atak na historyczną prawdę i prawo do upowszechniania wiedzy o tej prawdzie. Nie jest przypadkiem, że obiektem agresji stał się właśnie ten film. Opowiada on bowiem o tym, jak w latach 30 stalinowskim władzom ZSRR w wielkiej mierze udało się – drogą kłamstw, manipulacji i szantaży – spowodować, że świat nie uwierzył i przemilczał spowodowany przez kolektywizację głód, dziesiątkujący wówczas mieszkańców radzieckiej wsi. Ci, którzy dziś zdecydowali o wysłaniu bojówki na pokaz tego konkretnego filmu, stają w tej sprawie po stronie ówczesnych stalinowskich władz, i chcieliby znów zamilczeć historyczną prawdę o tej zbrodni. Dlatego cieszymy się, że projekcja „Obywatela Jonesa” nie została zerwana, a jedynie przerwana i dokończona — przy pełnej sali — po ucieczce bojówki. Wyrażamy też solidarność naszym partnerom z „Memoriału”, których siedziba stała się obiektem przestępczej agresji. Zapowiadamy zarazem, że Instytut Polski w Moskwie — po uzyskaniu zgody właścicieli praw autorskich — pokaże „Obywatela Jonesa” w internecie.

Scheduled Новости

Фортепианный концерт произведений Шопена в рамках «Фестиваля

4 апреля 2024 г. в рамках продолжающегося в 2024 году «Фестиваля Франкофонии», при поддержке Посольства Канады в Москве, Польский культурный центр организовал фортепианный концерт произведений Фредерика Шопена.
08 04.2024 Все новости, Новости

Мастер-класс для участников курсов польского языка 🗓

27 марта 2024 года состоялся огранизованный Польским культурным центром в Москве мастер-класс для участников курсов польского языка.
02 04.2024 Все новости, Новости

Книга «Балут» Исроэла Рабона 🗓

Мы рады сообщить, что в Издательстве "Jaromir Hladik Press" вышла в свет книга "Балут" Исроэла Рабона. Книга была издана при поддержке Польского культурного центра в Москве.
22 03.2024 Все новости, Новости