https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-jezyka-i-kultury-polskiej

Силезский университет в Катовице

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/kursy-jezyka-polskiego/

Варшавский университет

http://polonicum.uw.edu.pl/kursy-jezyka-polskiego

Ягеллонский университет в Кракове

https://www.uj.edu.pl/studiuj-na-uj/szkola-jezyka-i-kultury-polskiej

https://plschool.uj.edu.pl/

Университет Марии Склодовской — Кюри в Лублине

https://www.umcs.pl/pl/centrum-jezyka-i-kultury-polskiej-dla-polonii-i-cudzoziemcow,1026.htm

Университет Николая Коперника в Торуни

https://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/

Католический университет Люблина имени Иоанна Павла II

https://www.kul.pl/szkola-jezyka-i-kultury-polskiej,art_9038

Вроцлавский университет

http://sjpik.uni.wroc.pl/pl

Университет имени Адама Мицкевича в Познани

http://schoolpl.amu.edu.pl/go.php/pl.html

Гданьский университет

https://polskidlacudzoziemcow.ug.edu.pl/

Лодзинский университет

http://sjpdc.uni.lodz.pl/?q=node/18