Polskie wyższe uczelnie dysponują bogatą ofertę kursów języka polskiego i kultury w Polsce. Każdy, bez względu na wiek i zainteresowania, może znaleźć dla siebie odpowiedni program na wszystkich poziomach zaawansowania.

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/letnie-kursy-jezyka-i-kultury-polskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/kursy-jezyka-polskiego/

Uniwersytet Warszawski

http://polonicum.uw.edu.pl/kursy-jezyka-polskiego

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

https://www.uj.edu.pl/studiuj-na-uj/szkola-jezyka-i-kultury-polskiej

https://plschool.uj.edu.pl/

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

https://www.umcs.pl/pl/centrum-jezyka-i-kultury-polskiej-dla-polonii-i-cudzoziemcow,1026.htm

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

https://www.umk.pl/uczelnia/dydaktyczne/skjpo/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

https://www.kul.pl/szkola-jezyka-i-kultury-polskiej,art_9038.html

Uniwersytet Wrocławski

http://sjpik.uni.wroc.pl/pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

http://schoolpl.amu.edu.pl/go.php/pl.html

Uniwersytet Gdański

https://polskidlacudzoziemcow.ug.edu.pl/

Uniwersytet Łódzki

http://sjpdc.uni.lodz.pl/?q=node/18