30.04.2019 - 10.08.2019 История, Събития

Документална изложба „15 години Полша в ЕС”

30 април – 10 август

Документална изложба „15 години Полша в ЕС”

Поляците имат дългогодишни традиции в сътрудничеството с други свободни народи и създаването на траен държавен организъм с тяхното равноправно участие. В края на юни и началото на юли 1569 година на общия сейм в Люблин , в източната част на днешна Полша, депутатите от сейма, представляващи свободните народи на Полското кралство и Великото литовско княжество приемат и подписват Уния за създаване на общ държавен организъм наречен Жечпосполита на двата народа. Това е първият в Европа съюз между народи, които предоставят част от своя суверенитет на по-висша общност, с по-големи възможности, без да губят обаче своята субектност и реално влияние върху функционирането на общата държава. Те имат общ владетел, обща отбранителна и външна политика и единна монета. Запазват се отделните съдебна власт, официални езици и собствени въоръжени сили. Този съюз създава силен, стабилен, добре развиващ се субект на международното право, в който разцъфтява една
изключителна и оригинална политическа система, основана на монархическата традиция, пропита с привързаност към републиканските ценности. Европейският съюз, създаден близо 400 години по-късно, се основава на същите принципи, залегнали в основата на Люблинската уния.

30 април – 10 август 2019
Оградата на Посолството на Република Полша в София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“
Съвместно с Посолството на Република Полша в София

from to
Scheduled История Събития