14.05.2021 Актуално, История, Литература

ЗА ПОЛСКАТА ЛИТЕРАТУРА – ОНЛАЙН ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ НА ПРОФ. Д-Р ДАРИУШ РОТ

Теми на лекциите: „Алегоричният характер на средновековната литература и нейното присъствие в съвременната литература („Разговор на майстор Поликарп със Смъртта“ и „Литургия за град Арас“ на Анджей Шчипьорски); „Трените на Ян Кохановски като вдъхновение за полската литература“; „Позитивистически романи, миналото и историческата традиция“.

14.05. и 21.05.2021, 9.15-12.45

Лекциите ще се състоят онлайн през програма ZOOM

излъчване на живо във Фейсбук на страницата на Полски институт

Съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Теми и дати на лекциите:

14 май (петък), 9.15-10.45 и 11.15-12.45 ч.:

Тема: „Трени” на Ян Кохановски като инспирация за полската литература

Актуализирането на поетическите послания на жалбения цикъл на Кохановски се появяват още през 1585 г. и продължават до днес. Сред авторите, продължаващи и развиващи философския и художествения смисъл на „Трени”, са: Себастиан Фабиан Клоновиц, Вацлав Потоцки, Владислав Броневски, Анджей Мандалиан. Преди няколко години „Трен I” бе пресътворен наново от Лешек Онак с помощта на компютърни техники и цифрови технологии.

 

21 май (петък), 9.15-10.45 ч:

Тема: Позитивистичният роман в светлината на историческото минало и традиция

В лекцията се анализират избрани полски исторически романи, с акцент върху романовите повествования на Хенрик Сенкевич и Юзеф Игнаци Крашевски. Романите на тези представители на Полския позитивизъм – посредством специфичната игра с цензурата – функционират като художествен костюм и маска, предоставящи възможност за проблематизиране на въпроси на полската идентичност и националното минало.

 

21 май (петък), 11.15-12.45 ч:

Тема: Алегоричност на средновековната литература и връзките на средновековния алегоризъм със съвременната полска литература.

В лекцията подробно се анализират два текста – средновековната творба „Разговор на магистър Поликарп със Смъртта” (която се разглежда във връзка с най-новото откритие на неизвестна версия на текста и радио адаптацията на Радио Люблин) и издаденият през 1971 г. роман „Литургия за град Арас” (параболично повествование за формирането на тоталиристичните режими и манипулирането на човека).

* * *

Проф. д-р Дариуш Рот – литературовед, културолог и медиевист, преподавател в Силезийския университет в Катовице. Oт 2015 г. директор на Центъра за иновации, трансфер на технологии и развитие на Фондацията на Силезийския университет. През 2003–2013 е член на президиума на Върховния съвет на висшето образование. Експерт на Министерството на националното образование и на Националния център за изследване и развитие във Варшава, на Националната програма Foresight Polska 2020 и Фондацията за развитие на висшето образование. Рецензент в Националната програма за развитие на хуманистиката. През 2011 – 2020 председател на Научния съвет на Института за регионални изследвания на Силезийската библиотека в Катовице. Носител на редица високи правителствени награди, между които Медал „Заслужил за полската култура” Gloria Artis III степен (2020).

Снимка: Агнешка Шикора

Scheduled Актуално >История >Литература