12.12.2022 Актуално, Литература

Юбилейна среща с проф. Боян Биолчев в годината на Полския романтизъм

12 декември 2022 г., понеделник, 18:30 ч.

Полски институт в София, ул. „Веслец“ № 12, вход свободен

Организатори: Полски институт в София и Литературен вестник

                                                                             

Срещата ще се проведе по случай 80. юбилей на Боян Биолчев, който съвпада с други две важни събития за полонистиката в България и Полша – 140-годишнината от рождението на Боян Пенев и 200-годишнината от публикуването на „Балади и романси“ на Адам Мицкевич.

Полският романтизъм се оказва пресечна точка за тематичните интереси на поколения изследователи и популяризатори на полската литература в България. В същото време срещата е и повод да се подчертае многоликото присъствие на проф. дфн Боян Биолчев в културния и научния живот – като академична фигура, изследовател и творец.

По време на юбилейната среща с Боян Биолчев в годината на Полския романтизъм ще бъдат представени броевете на „Литературен вестник“, посветени на романтическата литература (бр. 41) и на юбилея на българския учен и писател (бр. 43). В срещата ще вземат участие: проф. Маргрета Григорова (онлайн), проф. Панайот Карагьозов, проф. Калина Бахнева и дфн Камен Рикев (онлайн). Модератор на дискусията ще бъде д-р Кристиян Янев.

 

Проф. дфн Боян Асенов Биолчев е водещ полонист и славист, писател и сценарист, знакова личност за Софийския университет и културния живот на България.

Роден е на 11.12.1942 г. в София. Полонистичното си образование завършва в Ягелонския университет в Полша, където се дипломира под ръководството на проф. Кажимеж Вика през 1968 г. От 1969 г. започва връзката му със Софийския университет, първо като докторант, а после и като преподавател (от 1972 г.). Заема редица ръководни длъжности: ръководител на катедрата по славянски литератури (1992-1995), декан на Факултета по славянски филологии (1995-1999), заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ (1991-1993), ректор с два мандата на СУ „Св. Климент Охридски“ (1999-2003 и 2004-2007). От 1998 г. е председател на секция по Сравнително литературознание към Световния съвет на славистите, от 2002 г. академик на Световна академия „Платон“. Член е на борда на директорите на Института за балкански изследвания в Бостън, САЩ. Развива богата редакторско-съставителска дейност, а от 1996 г. е член на редакционния съвет на в. „Литературен вестник“.

Непреходно значение за полонистиката имат монографиите му „Пътят на едно Възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на Полския ренесанс“ (1987), „Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич между осанката на народния пророк и homo ludens“ (1995, 1999, 2001), „Станислав Виспянски – Енциклопедист на неоромантизма“ (2003), както и многобройните му студии, статии и предговори.

Писателската му дейност е изключително богата – издал е около трийсет книги с художествена проза, главно сборници с разкази (най-новият е „Ако можеха да ни чуят“ от 2020 г.). Автор е и на романа „Амазонката на Варое“ (получил наградата ВИК за български роман на годината, 2006 г.) и повестта „Преселение“ (наградена с „Хеликон“ за 2019 г.).

Боян Биолчев е отличен с високите полски държавни отличия Командорски кръст (2014) и Офицерски кръст (2000) за заслуги към полската култура.

Автор е на филмови сценарии за игрално и документално кино („Войната свършва днес“, „Славянската цивилизация“, „Мъжка история“, „Тайната на дяволското оръжие“, „Вик за помощ“, „Раздяла за трима“, „Племенникът-чужденец“, „Черно на бяло“ и мн. др.).

Боян Биолчев е участник в българските антарктически експедиции от 2001 и 2004 г., на които са посветени книгата му „Антарктида – окото на космоса“ и филмът „Леденият континент“.

Боян Биолчев е известен и със своите спортни интереси и практики – той е скиор, водолаз и харпунджия.

 

Scheduled Актуално >Литература

Публично четене на романа „Край Неман“ на

Участие на Полския институт в 12-то издание на публичното четене и 8-то му издание в София.
27 09.2023 Актуално, Литература

Нощ на литературата 🗓

Вечер с полска литература в пространството за изкуство „КО-ОП”. Актрисата Анета Иванова ще чете избрани стихотворения на Вислава Шимборска от сборника “Миг”.
27 09.2023 Актуално, Литература