Официално откриване на бронзов барелеф на патрона на ТПГ „Мария Кюри“-Перник – Мария Склодовска-Кюри

Бронзовият барелеф на Мария Склодовска-Кюри е дарен от Полския институт в София по случай навършване на 50 години от обособяването на ТПГ "Мария Кюри"-Перник като самостоятелно учебно заведение.
02 06.2021 Актуално, Галерия