„Група Б” и „Група за прехвърляне”

- малко позната страница от историята на полско-българските съдби по време на Втората световна война
06 07.2020 Актуално, История, Разпилени прашинки от полско-българската история