30.03.2023 Film, Historia

Wymazać naród – Film dokumentalny 

Dokument przedstawiony jako przesłanie dla społeczności międzynarodowej na temat rozmiarów zniszczeń, jakich doświadczyła Ukraina w wyniku rosyjskiego ataku, z naciskiem na dziedzictwo i obiekty kulturowe oraz ogromną pomoc, której potrzebuje

Film dokumentalny „Wymazać naród” oraz dyskusja panelowa „Zachować kulturę” z udziałem międzynarodowych

ekspertów – 30.3.2023 , godz. 19.00 ( 18.30 otwarcie drzwi), Centrum Kultury Ukraińskiej, 22 Yermiyahu St., Tel Awiw

Film „Wymazać naród” reż. Tomasz Grzywaczewski to dokument ukazujący niszczenie dziedzictwa kulturowego Ukrainy przez wojska

Federacji Rosyjskiej od 24 lutego 2022 roku. Produkcja pokazuje celowe niszczenie ukraińskich zabytków od Lwowa, przez Czernichów,

Iwanków, Kijów, Charków, aż po Izium i Bohorodiczne we wschodniej Ukrainie. Przestępstwa popełnione przeciwko świeckiemu i

sakralnemu dziedzictwu kulturowemu, od stanowisk archeologicznych po nowoczesne biblioteki i szkoły. Wypowiedzi ukraińskich

przedstawicieli świata kultury ukazują obraz celowej walki barbarzyńskiego najeźdźcy z ukraińską tożsamością, walki, za którą ukraińscy

bohaterowie oddają życie.

 

Na terenie Ukrainy przed wojną żyło ponad 5 tys. muzeów, 65 rezerwatów historii i kultury oraz ok. 170 000 zabytków, w tym siedem

wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ciągu dziesięciu miesięcy wojny Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej

Ukrainy odnotowało ponad 800 przypadków szkód wyrządzonych przez wojska rosyjskie dziedzictwu kulturowemu Ukrainy. Liczba ta

rośnie każdego dnia i nadal nie obejmuje wszystkich obszarów i szkód.

Ataki na obiekty dziedzictwa kulturowego czy grabież ukraińskich zbiorów muzealnych stanowią pogwałcenie prawa międzynarodowego.

Teraz, jak nigdy dotąd, Ukraińcy i dziedzictwo kulturowe znajdujące się na Ukrainie potrzebują wsparcia i pomocy całej społeczności

świata. Film ma być przesłaniem skierowanym do organizacji i społeczności międzynarodowej, pokazać skalę i bezlitosność zniszczeń,

jakie się tam dokonują.

Dokument powstał na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa i został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.

Po pokazie filmu zapraszamy na dyskusję panelową z udziałem międzynarodowych ekspertów

– dr hab. Katarzyna Zalasińska – dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

– Aleksandra Brodowska – ekspert Zespołu Współpracy Międzynarodowej NID

– Tomasz Grzywaczewski – reżyser filmu „Wymazać naród”

– Ruslan Khalikov – ukraiński ekspert

 

Rejestracja

 

Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Polski w Tel Awiwie I Ambasadę Ukrainy w Izraelu, przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie.

 

Scheduled Film Historia

Wystawa „Śmierć za człowieczeństwo. Rodzina Ulmów”. 🗓

Instytut Polski w Tel Awiwie oraz Ambasada RP w Izraelu zapraszają do obejrzenia wystawy „Śmierć za człowieczeństwo. Rodzina Ulmów”.
03 12.2023 17 12.2023 Historia, Wydarzenia

Kultura Inspirująca – wizyta Żydowskiego Instytutu Historycznego

Z okazji programu edukacyjnego „ Kultura Inspirująca” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gościliśmy w Izraelu delegację Żydowskiego Instytutu Historycznego z Warszawy
01 07.2023 Historia