23.04.2023 Aktualności, Historia

Konkurs Historyczny na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

MSZ ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w j. polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w 2022 r. Termin zgłaszania prac do 1 czerwca 2023 r.

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i

najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2022. Autorzy

mogą zgłaszać swoje książki do 1 czerwca 2023 r.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe (zarówno monografie naukowe, jak i publikacje popularno-naukowe i edycje

źródeł), których liczba autorów nie przekracza trzech.

Dla laureatów w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10

000 EUR za zajęcie I miejsca, 5 000 EUR za zajęcie II miejsca, 2500 EUR za zajęcie III miejsca; dla laureatów w kategorii najlepsza

publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 000 PLN za zajęcie I miejsca, 10 000 PLN za zajęcie II miejsca, 5000 PLN za zajęcie

III miejsca.

Nagrody w konkursie przyznaje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

 

Zasady zgłaszania publikacji:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 1 czerwca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje

wydawnicze. Dopuszczalne jest także przekazanie książki w formie elektronicznej na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w

tytule nazwy „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

 

Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie oraz ich dane kontaktowe.

Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w roku 2022. Wszystkie wymogi formalne i merytoryczne są zawarte w

regulaminach konkursu, którego szczegółowe zasady określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w

sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych wraz z załącznikami (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2023 poz. 7).

 

Publikacje prosimy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch.

Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”; lub złożyć na Dzienniku Podawczym

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs

Historyczny Ministra SZ”.

 

Scheduled Aktualności >Historia

Kultura Inspirująca – wizyta Żydowskiego Instytutu Historycznego

Z okazji programu edukacyjnego „ Kultura Inspirująca” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego gościliśmy w Izraelu delegację Żydowskiego Instytutu Historycznego z Warszawy
01 07.2023 Historia

Biało – czerwono – biały – wystawa

Wyjątkowa prezentacja plakatów wyróżnionych w zorganizowanym w Polsce konkursie na rzecz solidarności z Białorusią oraz poruszających temat demokracji, wolności i praw człowieka  
30 06.2023 Aktualności

Instytut Polski poszukuje osoby na stanowisko ds.

Na stanowisku ds. dyplomacji publicznej oraz obsługi medialnej. Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. wymiar czasu pracy - pełny etat (40 godzin tygodniowo). zatrudnienie możliwe od września 2023
20 06.2023 Aktualności