10.05.2023 Uncategorized

Polskie ślady w Mieście Hebrajskim – prelekcja z zakresu urbanistyki i architektury

Wieczór poświęcony mniej znanej historii polskiego wkładu w wizerunek Tel Awiwu, z udziałem badacza z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dr. Artura Tanikowskiego, izraelskiego badacza architektury Michaela Jacobsona i Jeremy'ego Hoffmana, kierownika Wydziału Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Tel Awiwu

10 maja 2023 r. odbędzie się wyjątkowy wieczór poświęcony mniej znanej historii polskiego wkładu w wizerunek

Miasta Tel Awiwu.

W wieczorze, który odbędzie się w Domu Lieblinga (przy ul. Idelsona 29 w Tel Awiwie), wystąpią badacz Narodowego

Instytutu Architektury i Urbanistyki dr Artur Tanikowski, izraelski badacz architektury i kurator Michael Jacobson oraz

Jeremy Hoffman, kierownik miejskiego Wydziału Ochrony Zabytków.

Zapisy na wykład

W ramach prelekcji dr Tanikowski zaprezentuje swój krótkometrażowy film dokumentalny (w języku hebrajskim) pt. „Orzeł i skrzydlaty

wielbłąd” opowiadający o Targach Lewantyjskich i wyjątkowej historii pawilonu polskiego podczas tych wyjątkowych targów

odbywających się w Białym Mieście. Film Tanikowskiego śledzi m.in. losy polskich, żydowskich oraz polsko-żydowskich architektów

zaangażowanych na przestrzeni lat w budowę pawilonów targowych.

Targi Lewantyjskie, działające w Tel Awiwie od połowy lat 20. ubiegłego wieku, stały się w latach 30. wzorem obfitości, dobrobytu,

regionalnej równowagi i wolnego handlu między Wschodem a Zachodem, między starym a nowym światem, między krajami pochodzenia

i nowymi kierunkami osadnictwa. Celem targów, których symbolem był skrzydlaty wielbłąd, było wzmocnienie więzi gospodarczych z

Bliskim Wschodem, a zwłaszcza relacji z ludnością żydowską pod mandatem brytyjskim.

W 1932 r. wiele pawilonów targowych przyjęło modernistyczną formę. Pawilon Polski różnił się od pozostałych, będąc zbudowany na

kształt zakopiańskiego schroniska.

Ówczesna Polska międzywojenna zabiegała o uznanie na arenie międzynarodowej i starała się wyrażać swoją tożsamość środkami

kulturalnymi i artystycznymi. Kraj, którego symbolem narodowym jest biały orzeł, chciał to zrobić w szczególny sposób: z jednej strony

twórcy pawilonów wykorzystali elementy zaczerpnięte z kultury ludowej, narodowego stylu Polski. Z drugiej strony wykazali się

świadomością istniejących trendów i postawili sobie za cel przedstawienie polskiej wersji stylu międzynarodowego, głównie po to, aby

przekazać wiadomość, że Polska przechodzi proces modernizacji. Połączenie klasycznego folku i nowej nowoczesności.

Prelegenci przyjrzą się relacjom populacji żydowskiej pod mandatem brytyjskim, wraz z nowym państwem polskim, zamanifestowanych

m.in. właśnie podczas Targów Lewantyjskich.

Scheduled Uncategorized

Tożsamości pokrewne – nowa wystawa artystki Mai

Wystawa, która zostanie zaprezentowana w Interdyscyplinarnym Ośrodku Studiów Polskich na Uniwersytecie w Hajfie, przedstawia prace artystki Mai Gordon inspirowane motywami dzieciństwa, rodzinnej migracji z Polski do Izraela, opuszczenia rodzinnego domu, wspomnień, tęsknoty i związanego z nią bólu
31 05.2023 30 06.2023 Uncategorized

Polish Zoom – święto polskiego kina w

Święto polskiego kina powraca do Cinematheque na trwający przez cały czerwiec miesiąc dobrego kina w Tel Awiwie, Jerozolimie i Hajfie.
05 06.2023 30 06.2023 Film, Uncategorized

Polskie wino i szlaki winne w Polsce

Podróż śladami polskiego wina w towarzystwie Adama Korena – przewodnika, wykładowcy i znawcy Polski oraz Matiasa Glusmana – sommeliera światowej klasy
31 03.2023 Kuchnia, Turystyka, Uncategorized