1.03.2022 Events, Literature

RUSSIA—a Poem by Yuriy Tarnawsky

RUSSIA
By Yuriy Tarnawsky

Country that suffers from maternity complex
and swaddles other nations in the barbed wire of your love,
isn’t there at least one among your sons
who would say, “Leave them alone, mother!”

Country, you monstrous giant, who feeds on defenseless books
as on newborn infants in the children’s wards of libraries,
I would live a million years to walk to your end, 
leaning on a knife as on a friend’s shoulder.

Free countries, like innocent babies, sleep in the soft beds of their borders,
their capitals half-open like mouths that breathe,
as your slant-eyes Christ leans toward them over the horizon
his lips dripping with the salty honey of syphilis.

2.10.1970
From Wine and Pus.


ROSJA
Jurij Tarnawski

Kraino cierpiąca na kompleks macierzyństwa
i otulająca inne narody drutem kolczastym swojej miłości,
czyżby wśród twoich synów nie znalazł się chociaż jeden
który by powiedział: „Zostaw ich w spokoju, mamo!”

Kraino-olbrzymie, ty, co żywisz się bezbronnymi książkami,
niczym niemowlętami na dziecięcych oddziałach bibliotek,
Musiałbym żyć milion lat, aby przejść cię do krańca,
wspierając się na nożu jak na ramieniu przyjaciela.

Wolne kraje, jak niewinne dzieci, śpią w miękkich łóżkach swoich granic,
ze swymi stolicami na wpół otwartymi jak usta w oddechu, 
podczas gdy twój skośnooki Chrystus pochyla się ku nim zza horyzontu, 
jego usta ociekają słonym miodem syfilisu.

10.2.1970
przeł. Przemysław B. Tomanek


РОСІЯ
Юрій Тарнавський

Країно, що страждаєш на комплекс материнства
і обмотуєш інші нації колючим дротом своєї любови,
хіба не знайдеться серед твоїх синів
хоч один, який сказав би: «Залиши їх, мамо!»

Країно-велетню, ти, що живишся безборонними книжками,
мов немовлятами в дитинцях бібліотек –
я жив би й мільйон років, щоб пройти тебе до краю,
опираючися на ніж, як на друга плече.

Самостійні, мов непорочні, держави сплять в м’яких ліжках своїх границь,
зі столицями напіввідкритими, як уста,
а з-за обрію нахиляється до них твій косоокий Христос,
з солоним медом сифілісу на губах.

10.2.1970
Із Вино і  ропа


Yuriy Tarnawsky

Yuriy Tarnawsky has authored some three dozen books of fiction, poetry, drama, essays, and translations in Ukrainian and English, including the novels Meningitis, Three Blondes and Death, Warm Arctic Nights, and The Iguanas of Heat, the collections of short fictions Short Tails and Crocodile Smiles, three volumes of interrelated mininovels (his own genre) The Placebo Effect Trilogy, a volume of heuristic poetry Modus Tollens, a book of literary essays Claim to Oblivion, and a creative writing textbook Literary Yoga. His most recent publications include Warme Arktische Nächte(2019), a German-language translation of his novel Warm Arctic Nights, and La vita in cittá (2021), a selection of his early poetry in Italian. He was born in Ukraine but was raised and educated in the West. An engineer and linguist by training, he has worked as computer scientist specializing in Artificial Intelligence at IBM Corporation as well as Professor of Ukrainian Literature and Culture at Columbia University. He lives with his wife Karina in the New York City metropolitan area.

Source: Wikipedia.

Scheduled Events Literature