1.09.2022 News

Rekrutacja do Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od ponad stu lat służy Bogu i Ojczyźnie umożliwiając młodym ludziom nie tylko zdobycie solidnego przygotowania zawodowego, ale także kształcąc ich w duchu wartości chrześcijańskich oraz patriotycznych. Realizując to zadanie uniwersytet zawsze mógł liczyć na wsparcie Polonii i Polaków za granicą, które szczególnie ważne było w okresie, gdy uczelnia utrzymywała się jedynie dzięki ofiarności polskiego społeczeństwa. To wsparcie umożliwiło nie tylko realizację wielu inwestycji, jak budowa największego uniwersyteckiego gmachu – Kolegium Jana Pawła II, ale także wykształcenie kadry naukowej w ośrodkach naukowych na całym świecie. 

W duchu wdzięczności za wieloletnią pomoc z inicjatywy Rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego zostało powołane Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, które przygotowało bogatą ofertę bezpłatnych szkoleń, które będą prowadzone hybrydowo, zarówno online, jak i stacjonarnie m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Obecnie proponujemy szkolenia z zakresu: 

– opieki nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym 

– poradnictwa i strategii wspierających 

– profilaktyki zachowań ryzykownych 

– kształtowania systemów wsparcia (przeznaczone dla liderów wsparcia) 

– nowych mediów i komunikacji 

– promocji kultury polskiej 

– teologii, Biblia – nowa ewangelizacja. 

Zajęcia rozpoczną się jesienią br., a prowadzić je będą doskonale przygotowani fachowcy – profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL, co gwarantuje wysoki poziom szkoleń. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL oraz certyfikaty w języku polskim, angielskim i francuskim 

W imieniu Księdza Rektora zwracam się z prośbą o pomoc w poinformowaniu tej inicjatywie potencjalnych użytkowników. Pozwalam sobie załączyć materiały promocyjne, w których znajduje się więcej szczegółów. Deklaruje również, że jeśli będzie taka potrzeba możliwe jest przesłanie większej ilości materiałów drukowanych. 

Scheduled News