Проф. д-р Тадеуш Сарновски (1945-2019) – археолог, историк и епиграфик, ръководител на Департамент „Археология на римските провинции“ и пенсиониран професор в Института по археология, Историческия факултет на Варшавския университет. Един от най-изтъкнатите изследователи на римските провинции, особено на териториите по долното течение на Дунав и северното крайбрежие на Черно море  в контекста на присъствието на римската армия. Работил е на археологически обекти в Англия, Сирия и Полша, но  разкопките в Нове в България, в които участва още от докторантския си период (1968) до 2014 г., за него са били винаги най-важните.

Като един от първите учени, работили в Нове, проф. Тадеуш Сарновски прилага модерни за онези години методологични решения в археологическите работи. Усилията му са съсредоточени върху изследването на комендатурата и фортификационната система на легионната крепост,  както и на цялостната история на археологическия обект. През 1988 проф. Тадеуш Сарновски завършва хабилитационния си труд  „Римската армия в Долна Мизия и по северното крайбрежие на Черно море”. Много от тезите и констатациите в него остават актуални до днес. През последните години ръководи експедицията на Института по археология на Варшавския университет в Нове. Автор на много научни публикации, в т.ч. книгата „Нове. Археологически пътеводител по римския легионен лагер и ранновизантийски град” (бълг. издание, 2014).

Scheduled Актуално История Разпилени прашинки от полско-българската история

Презентация на Kшищоф Качмарек „България от друг

Срещи от цикъла „За планини, приключения, пътешествия и екстремни спортове”.
13 01.2022 Актуално, Визуални изкуства, Туризъм

„Когато няма апетит за череши“ – сценарий

Участват: Петя Йосифова-Хънкинс, Валерия Димитрова и Георги Арсов.
11 01.2022 Актуално, Музика, Театър