20.07.2020 Aktualności, Historia

Prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

Prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski (1945-2019) – archeolog, historyk i epigrafik, kierownik Zakładu Prowincji Rzymskich i emerytowany profesor Instytutu Archeologii, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z najwybitniejszych badaczy prowincji rzymskich, w szczególności obszaru dolnego Dunaju oraz północnego wybrzeża Morza Czarnego w kontekście obecności armii rzymskiej. Pracował na stanowiskach m.in. w Wielkiej Brytanii, Syrii i w Polsce, jednakże to wykopaliska w Novae w Bułgarii, w których brał udział od czasów studiów doktoranckich (1968) do 2014 r., były dla niego zawsze najważniejsze.

Jako jeden z pierwszych naukowców pracujących na stanowisku w Novae prof. Tadeusz Sarnowski zastosował  nowoczesne jak na ówczesne czasy rozwiązania metodologiczne w pracach archeologicznych. Jego wysiłki skupione były na badaniach komendantury i systemu fortyfikacji twierdzy legionowej, ale także na generalnej historii stanowiska. W roku 1988 prof. Tadeusz Sarnowski ukończył rozprawę habilitacyjną zatytułowaną „Armia rzymska w Mezji Dolnej i na północnym wybrzeżu Morza Czarnego”, której wiele tez i ustaleń pozostają ciągle aktualne, pomimo upływu lat. W ostatnich latach kierował Ekspedycją Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Novae. Był autorem licznych publikacji naukowych m.in. książki „Novae. Przewodnik archeologiczny po rzymskim obozie legionowym i wczesnobizantyjskim mieście” (bułg. wydanie, 2014).

Scheduled Aktualności Historia