Изложба плакати

Плакати от конкурса за плакат, посветен на 70-годишнината от създаването на Полския институт в София.
05 11.2019 31 01.2020 Визуални изкуства, История, Събития

Варна: Полша в Европа – тържествен концерт по случай 11 ноември

Организиран от Полското училище „Адам Мицкевич“ към Посолството на Полша в България.
09 11.2019 История, Музика, Събития