230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Gdy 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową Rzeczypospolitej Obojga Narodów znaną jako Konstytucja 3 Maja, państwo polsko-litewskie stało się pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem, w którym przyjęto ustawę zasadniczą. Był to postępowy i odważny jak na tamte czasy akt prawny, inicjujący szereg reform. Stanowił również zwieńczenie wielowiekowych związków Polski i Litwy.
03 05.2021 Aktualności, Historia

Online promocja wielotomowej publikacji naukowej Instytutu Slawistyki PAN – „Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach”

Rozmowa na temat wkładu polskiej humanistyki i znaczenia społecznego publikacji z polskimi i bułgarskimi badaczami oraz uczestnikami projektu.
22 04.2021 Aktualności, Historia, Literatura

Burgas: „Skarby Krakowa“

Wystawa dokumentalna z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.
12 04.2021 30 04.2021 Aktualności, Historia, Turystyka

Projekcja filmu “Polmission. Tajemnice paszportów”

Reżyseria Jacek Papis, 55’, z napisami bułgarskimi.
08 04.2021 Aktualności, Historia, Kino

Wieczór poświęcony pamięci Piotra Atanasowa

Spotkanie z cyklu „O górach, przygodach, wyprawach i sportach ekstremalnych”.
10 03.2021 Aktualności, Historia, Kino, Muzyka, Turystyka